İbadetin insanlar için önemi nedir?

İbadetin insanlar için önemi nedir? Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri de ibadettir. İbadet; Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yapılır. İbadetlerde esas gaye Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Yüce Allah; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”  (Zariyat suresi, 56.) ayet. buyurarak yaradılış gayesinin Allah’a kulluk olduğunu ifade etmiştir.

Kuran-ı Kerim’de birçok ayette insanın yapmakla yükümlü olduğu ibadetlerden bahsedilir. Bunların başında namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler gelir. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur: “Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.” Nûr suresi, 56. ayet.

Kuran’da kurban, tövbe, zikir, dua, sadaka ve infak gibi ibadetler de yer alır. Anne ve babaya iyi davranmak, kimsesizleri gözetmek, selamlaşmak, helal kazanç sağlamak için çalışmak, ilim öğrenmek ve görgü kurallarına uymak gibi güzel davranışlar İslam dininde ibadet olarak kabul edilir. İbadet sayılan bazı davranışlar Nisa suresinin 36. ayetinde şöyle anlatılır: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.