İnanç kavramıyla anlatılmak istenen nedir?

İnanç kavramıyla anlatılmak istenen nedir? Kuran’ın ana konularının başında inanç gelmektedir. İnanç, Allah’ın Peygamberimiz aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Tevhit, Kur’an’da üzerinde önemle durulan bir konudur.

Örneğin tevhit inancı İhlâs suresinde şöyle açıklanır: “De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.). O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.”

Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. Ayrıca peygamberlerin mücadeleleri, kader inancı ve ahiret hayatı gibi hususlar da yer alır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.