İhlas suresinde verilmek istenen mesaj nedir? Belirtiniz.

İhlas suresinde verilmek istenen mesaj nedir? Belirtiniz. Bu mesaj İslam dininin tevhid inancı ve Allah’ın sıfatlarıdır.

İhlas suresinin mesajı, İslam’ın tevhid akıdesini ve ilkelerini en kısa ve öz olarak ifade etmektedir. Alnız Allah’a ait sıfatlardan bahsedildiği için halis kılmak anlamında ihlas denmiştir. Allah’ın ahad, yani tekliğini, samed olmasını yani evrendeki yaratılmışların hepsinin ona muhtaç olması, O’nun ise hiç bir şeye ihtiyacı olmaması, Allah’ın doğmadığı, ve doğurmadığı, hiç bir şeyin ona denk olmayacağını, yaratılmışların ona benzemeyeceğini vurgular.

Bu sûre İslâm’ın temel ilkesi olan tevhîd inancını özlü bir şekilde tasvir eder. Allahu Teâlâ’yı herkesin anlayıp kavrayabileceği sade bir anlatımla tanıtır. İlk iki ayet Allahu Teâlâ’nın birliğini, her türlü ihtiyaçtan uzaklığını ve her şeyin ona muhtaç olduğunu; son iki ayet de Cenâb-ı Hakk’ın yüce sıfatlarına aykırı beyanatta bulunan müşriklere cevap olarak; Allahu Teâlâ’nın doğurmadığını, doğmadığını ve hiçbir şeyin ona denk olmadığını beyan eder. Bu sûre Hristiyanlıktaki teslis ve Yahudilikteki Üzeyr’in Allah’ın oğlu olduğu inançlarını reddederek, tevhid inancını tarif ve isbat eder.

Bütün kaynaklara göre Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimize “Bize rabbını vasfet” dediler. Bunun üzerine İhlâs sûresi nazil oldu. Bununla Allahu Teâlâ açık bir şekilde kendi zatını, birliğini, tevhid inancının dışındaki bütün itikatların yanlışlığını belirtmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.