Metin ve ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir?

KONUŞALIM
Allah Resulü vefat ettiği zaman, Hz. Ömer, “Allah Resulü vefat etmedi. Allah mutlaka onu geri gönderecektir…” diyordu. Derken Hz. Ebu Bekir geldi… Allah’a hamt ettikten sonra “Haberiniz olsun! Kim Muhammed’e tapıyor idiyse bilsin ki artık Muhammed ölmüştür. Kim de Allah’a tapıyor idiyse o da bilsin ki Allah ölümsüzdür!” dedi ve aşağıdaki ayetleri okudu:

“Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” Zümer suresi, 30. ayet.

“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah’a hiçbir zarar vermez. Allah, şükredenlerin mükâfatını verecektir.”
Âl-i İmrân suresi, 144. ayet.

Hz. Ebu Bekir’in bu konuşması Peygamberimizin vefatı karşısında şok olan Hz. Ömer’i ve bütün Müslümanları sakinleştirdi. Buharî, Fedailu’l-Ashab, 5.

Yukarıdaki metin ve ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Yukarıdaki ayetlerde vurgulanmak istenen düşünce, Hz. Muhammed’in de bir insan bir beşer olduğu, insani özelliklerinin olduğu, ölümsüz olmadığı, O İslam’ı tebliğ etmekle görevli bir peygamber olduğudur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.