İlk Çağ Uygarlıkları Hangi Teknolojik Buluşları Yapmışlardır?

İlk Çağda Anadolu’da ve çevresinde kurulan uygarlıkların hangi teknolojik buluşları yaptıklarını araştırınız. Öğrendiklerinizi defterinize yazınız. Anadolu ve çevresinde, Anadoluyu da içine alan Mezopotamya medeniyetinde kurulan uygarlıkların teknolojik buluşlarına örnekler verelim.

İlk Çağ Uygarlıklarının Teknolojik Buluşları

Tarım Araçları: Teknoloji tarihi, insanlığın önce yaşayabilmek, ardından yaşam koşullarını iyileştirmek, doğaya ve yaşam koşullarına karşı verdiği egemenlik mücadelesiyle doludur. Bu nedenle insana verilen unvanlardan biri de “araç yapan”dır. İlk üretilen araçlar tarımla ilgilidir.

anadolu çevresi teknolojik buluşlar

Tekerleğin İcadı: Tekerleğin ilk kullanıldığı yer MÖ 3700’lü yıllarda Mezopotamya’da Sümer Uygarlığıdır. Tekerleğin ilk örneğinin çömlek yapımında kullanılan çömlekçi tekerleği olduğu kabul edilmektedir. İnsanlar ağır nesneleri yuvarlak kütükler ve taşlar üzerinde kaydırmanın daha kolay olduğunu gördüler.

otomobil tekerleğine kadar tekerleğin gelişim aşamaları

İlk tekerlek, kemerlerle tutturulmuştur ve üç parçalıdır. İkincisi, eski Mısır’a ait MÖ 1500’lü yıllardan kalan parmaklıklı tekerlektir. Üçüncüsü, eski Yunan’a ait MÖ 400’lü yıllara ait sekiz parmaklıklı tekerlektir. Dördüncüsü, MS 100 yılından kalan bir Roma tekerleğidir. Beşincisi, Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinsi)’nin tasarladığı tekerlektir. Sonuncusu ise ilk otomobillerden birinin tekerleğidir.

Mürekkep kullanılarak yapılmış bir Mısır hiyeroglifi

Hiyeroglifler özel mürekkeplerle yapılmıştır. Tarihte mürekkebi ilk kullanan uygarlıklardan birinin Mısırlılar olduğu bilinmektedir. Mürekkebi elde etmek için, renkli mineralleri toz hâline getirip, sonra bu tozu sıvıyla karıştırıp seyreltiyorlardı. Benzer teknikle mürekkep Eski Çin uygarlığında da üretiliyordu.

Mürekkep Anadolu’da Bergama Krallığı’nda yapıldı. Parşömen adını verdikleri bir tür kâğıdın da mucidi olan Bergamalılar meşe mazısını, demir sülfatı ve reçineyi karıştırarak dayanıklı mürekkebi ürettiler. Türkler ise bezir yağını yakarak elde ettikleri isten yaptıkları bezir mürekkebini kullandılar.

Çin uygarlığı ile ilgili bölümünde ise ilk göze çarpanlar tekerlek, barut, pusula ve mürekkep örnekleriydi. Çin uygarlığının bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarını gözler önüne seren bu örneklerden barutun yanında şunlar yazıyordu: “Kuşkusuz, barut da tıpkı pusula ve çelik gibi Çinliler’e ait buluşlardan en çok bilinenlerinden biridir. MS III. yüzyılda geliştirildi ama VIII. yüzyıla kadar savaşlarda kullanılmadı. Daha çok, fişek ve basit roketleri atmak için yararlanıldı.”

Camın ilk olarak Mısırlılar ve Fenikeliler tarafından MÖ II. yüzyılda üretildiği söylense de, Mezopotamya’da bulunan ilk cam örneklerinin tarihi, MÖ III. yüzyıla dayanır. MÖ 2000 ve 4000 yılları arasında cam ilk kez dekoratif küçük boncuklar olarak kullanılıyordu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.