İngiliz yazarı David Herbert Lawrence Kimdir?

İngiliz yazarı (Eastvvood, Notting- hamshire,1885-Vence, Fransa, 1930). Bir maden işçisiyle idealist bir öğret­menin oğlu olan David Herbert Lawrence, çocukluğunu Nottinghamshire’de bir madenci kasabasında geçir­di. 1908’de üniversiteyi bırakarak öğ­retmenlik yapmaya başladı. 1911’de ilk romanı olan The White Peacock’ı (Beyaz Tavus Kuşu) yazmaya başladı. Bu yapıtının kahramanı aracılığıyla, güçlükler ve acüarla dolu özgeçmişi­ni yeniden yaşadı. 1912’de de The Trespasser’ı (Günahkâr) yazdı. 1913’te yayımladığı Oğullar ve Sevgi­liler (Sons and Lovers) adlı romanın­daysa, anne babasını ayıran toplum­sal uyuşmazlık nedeniyle kendi içine kapanan bir çocuğun bocalamasını di­le getirdi. Annesinin ölümünden çok etkilenen Lavvrence, 1912’de tanıştı­ğı, annesine çok benzeyen bir kadın­la 1914’te evlendi. Bu arada da Women in Love (Âşık Kadınlar, 1920) ve ilerde skandal yaratan The Rainbow (Gökkuşağı, 1915) adlı romanlarının taslaklarını oluşturdu. Karısıyla bir­likte katı kuralların daha az egemen olduğu bir ülkeye gitmek için İngilte­re’yi terk ederek İtalya, Avustralya ve Meksika gibi ülkelerde hareketli bir yaşam sürdü. Tutulduğu verem has­talığının iyice ilerlemesi üstüne, Av­rupa’ya kesin olarak dönen yazar 1922’de Aaron’s Rod (Aaron’un Değ­neği), 1923’te Kangaroo (Kanguru), 1926’da da The Plumed Serpent’i (Tüylü Yılan) yayımladı. 1928’de ya­yımladığı Lady Chatterly’nin Sevgili­si (Lady Chatterly’s Lover) görülme­miş bir skandal yarattı: Bu yapıtta D.H. Lavvrence yaşamın doğal ve iç­güdüsel güçlerinden yararlanma ara­cı olarak fiziksel sevgi kavramını ye­niden öne sürdü. Giderek konularını belirginleştirdi: Ruh ve bedenin bas­kın bir erkeklik gücü özlemini yatıştır­dığı cinsel uyum ile tecavüz, eşcinsel­lik, yalnızlık, kadın düşmanlığı gibi ko­nuları işledi. Daha sonra 1929’da The Man Who Died (Ölen Adam) adlı ya­pıtını yayımladı. Yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak 1930’da Vence’de ölen Lavvrence’in denemeleri arasında da Psychoanalysis and the Unconscious (Psikanaliz ve Bilinçaltı, 1921), Studies in Classic American Literature’ı (Klasik Ameri­kan Edebiyatı İncelemeleri, 1923) sa­yılabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.