İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanması ile ne amaçlanmış olabilir?

Sizce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanması ile ne amaçlanmış olabilir? Açıklayınız. İnsan Hakları evrensel bildirgesi ile İnsan hakları ve özgürlüklerin, daha fazla ülke ve daha yaygın olarak kullanılması amaçlanmıştır. Kölelik ortadan kaldırılmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Maddeleri

Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Kölelik ve köle ticareti, her türlü biçimi ile yasaktır.

Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, insanlık dışı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Herkes yasa önünde eşittir.

Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça suçsuz sayılır.

Kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz.

Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur.

Herkesin doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılmak, hakkıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.