Hak ve özgürlükler açısından Magna Carta Sözleşmesi ile Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Hak ve özgürlükler açısından Magna Carta Sözleşmesi ile Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesini karşılaştırın.

Magna Carta ile verilen hakların bütün insanlar için değil sadece özgür olan insanlar için geçerlidir.

Magna Carta Libertatum (1215)

  • Kral, yasalara uygun mahkeme edilmedikçe kimseyi tutuk- latamayacak, hapse attıramayacak. Mallarına el koyamayacak.
  • Adaleti sağlamak üzere, yasaları iyi bilen kişiler yargıçlık ve idari görevlere getirilecek.
  • Ticaret özgürlüğü getirilecek.

magna cartanın imzalanışı

İnsan haklarının tüm insanlar için tanındığı ilk belgenin Fransız İhtilali sonrası 1789 yılında ortaya çıkan insan ve yurtaş hakları bildirgesidir. Eşitlik üzerine kurulmuştur. Magna Kartadan temal farkı budur.

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789)

  • İnsanlar, haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar.
  • Hak ve özgürlüklerin sınırı yasalardır. Özgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.
  • Hiç kimse inançlarından ötürü rahatsız edilemez.
  • Düşünce ve ifade özgürlüğü garanti altındadır.
  • Hiç kimse yasalarla belirlenen hususlar dışında suçlana­maz, cezalandırılamaz.
  • Tüm yurttaşlar, kendileri veya temsilcileri aracılığıyla yasa­ların yapılmasına katkı verme hakkına sahiptir.

insan hakları ve yurttaşlık bildirisi

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.