İnsan hakları denince ne anlıyorsunuz? İnsanların hakları neler olabilir?

İnsan hakları denince ne anlıyorsunuz? İnsanların hakları neler olabilir? Araştırarak sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız. 

İnsanlık tarihi hak ve özgürlüklerin kazanılma mücadelesiyle doludur. Hak ve özgürlük birbirlerini tamamlayan, birbirlerinden ayrılmayan iki kavramdır. İnsan haklarının neler olduğu uluslararası belgelerde, özellikle Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilmiştir. Bu belgelerde insan hakları tüm insanlık için ortak değerler, erişilmesi gereken ortak idealler olarak ifade edilmiştir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde tüm insanlar yasalar önünde eşittir. Bu nedenle insan hakları kavramı demokratik ülkelerde gelişmiş ve devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Zamanla bu haklar demokrasi yolunda ilerleyen tüm ülkelerin anayasalarında yer almaya başlamıştır.

İnsan hakları denince ne anlıyorsunuz

Uluslararası belgelerde sıralanan hak ve özgürlükler ülkelerin anayasalarında yer aldığında “Temel Haklar” olarak adlandırılır. Temel haklar; insanın insan olduğu için sahip olması gereken dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklerdir. Başlıca temel haklar; konut dokunulmazlığı, özel yaşamın gizliliği, sağlık, eğitim hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, haberleşme özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüdür. Temel hak ve özgürlüklerin sınırları yasalarla belirlenmiştir. Kişi kendi temel haklarını korurken başkasının temel haklarına zarar veremez.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.