İslam dininde fıkhi yorumlar hakkında kavramsal olarak bilgi edininiz.

İslam dininde fıkhi yorumlar hakkında kavramsal olarak bilgi edininiz. İslam dininde inanç esaslarının yanı sıra uygulamaya yönelik olan ilke ve öğütler de vardır. Fıkıh, bu alanla ilgilenen ilim dalıdır. Fıkhi yorumlar, dinin ibadet boyutu ve günlük hayatla ilgili olan diğer konuları ele alır. Temel İslam bilimlerinden biri olan fıkıh, ibadetler hakkında açıklayıcı bilgiler verir. Namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerin nasıl ve ne zaman yapılacağını ayrıntılı bir şekilde açıklayan yorumlara, fıkhi yorumlar denir.

İslam’ın ilk döneminde dinle ilgili bütün sorulara Hz. Peygamber cevap vermiştir. Bundan dolayı da dinin uygulanış biçimi hakkında herhangi bir farklılık yaşanmamıştır. Onun vefatından sonra değişik bölgelere dağılan sahabeler , insanları dinî konularda aydınlatmaya başlamıştır. Sonraki dönemlerde birbirinden farklı kültürel ve sosyal şartları olan bölgelerde yaşayan insanlar, dinle ilgili sorularına cevap bulmak için İslam âlimlerine başvurmuşlardır.

İslam âlimleri de sorulan sorulara Kur’an ve sünnetten hareketle cevap vermişlerdir. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran ve onların dinle ilgili sorunlarını çözen bazı din alimlerinin görüşleri, daha fazla yaygınlık kazanmıştır. Bu âlimlerin bakış açısı, yöntemi ve dini yorumlama biçimleri, daha sonraları sistemleştirilmiştir. Böylece de farklı fıkhi yorumlar ortaya çıkmıştır.

İslam düşüncesi içerisinde yer alan bazı fıkhi yorumlar , gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihi sıralamaya göre bu fıkhi yorumlardan bazıları şunlardır:

Caferilik: Caferilik mezhebi, Cafer-i Sadık’ın görüşlerini temel alan fıkhi bir yorumdur. Caferilik; Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelerde varlığını sürdürmektedir.

Hanefilik: İslam düşüncesindeki önemli fıkhi yorumlardan biri de Hanefiliktir. Hanefilik mezhebi, Ebu Hanife’nin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. Hanefilik daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygınlık kazanmıştır.

Malikilik: Malik bin Enes’in görüşleri çerçevesinde ortaya çıkmış fıkhi bir yorumdur. Malikilik mezhebi; Fas, Cezayir, Tunus, Sudan gibi bazı Afrika ülkelerinde yayılarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir.

Şafiilik: İslam dünyasında yaygın olan mezheplerden biri de Şafiiliktir . Bu fıkhi yorum, İmam Şafii’nin görüşleri etrafında şekillenmiştir. Türkiye, Mısır, Güney Arabistan, Endonezya ve Malezya gibi bölgelerde yaygındır.

Hanbelilik: Bu fıkhi yorum, Ahmet bin Hanbel’in fikirlerine dayanır. Hanbelilik mezhebi daha çok Arabistan Yarımadası’nda yaygınlaşarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.