İslamın Yayılışı 4 Halife Dönemi Kısaca

Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)

Bu dönemde Islamiyetten dönen ve zekât vermek istemeyen kabileler itaat altına alındı. Peygamberlik iddiasında
bulunan yalancılar ortadan kaldırıldı. Bu dönemde sasanilerden ırak alındı. İslam orduları Yermük’te Bizans ordusunu yenerek Suriye’ye kadar ilerlediler Kur’an-ı Kerim, bu dönemde kitap hâline getirildi.

Hz. Ömer Dönemi (634-644)

Hz. Ömer Dönemi, Dört Halife Döneminin fetihler açısından en parlak dönemidir. Bu dönemde Suriye, Filistin fethedildi. Kadisiye (636) ve Nihavend (642) savaşları sonucu İran fethedildi. Mısır ele geçirildi. Adliye teşkilatı, illerin oluşturulması ve buralara valilerin atanması ile posta örgütünün kurulması bu dönemde gerçekleştirildi. Kudüs, yine bu dönemde fethedildi.

Hz. Osman Dönemi (644-656)

Hz. Ömer Camii ve Mescid-i Aksa (Kudüs) Hz. Osman Döneminde, Tunus, Kıbrıs ile Harzem, Horasan bölgeleri ele geçirildi. Müslümanlar ile Türkler (Hazar Türkleri) arasında ilk savaş yapıldı. Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak İslam merkezlerine gönderildi.

Hz. Ali Dönemi (656-661)

Hz. Ali Dönemi, Hz. Osman’ın öldürülmüş olması nedeniyle karışıklıklar içinde geçti. Bu nedenle fetihler durdu. Halifelik nedeniyle Cemel Savaşı (656) ve Sıffin Savaşı (657) yaşandı. Hz. Ali ile Emevi ailesi arasındaki sorun, hakem aracılığıyla da çözülemedi. Hz. Ali’nin öldürülmesi ile Müslümanlar arasında bölünmeler daha da hızlandı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.