İstanbul Bitki Örtüsü

İstanbul ilinde bitki örtüsü, kuzey ve güneyde birbirinden farklıdır. Ku­zeyde Karadeniz’e olan yakınlık ne­deniyle yağışların artması sonucu kayın, gürgen ve kestane gibi ağaçla­rın yaygın olduğu nemcil ormanlar görülür.

Güneyde Marmara denizi kıyıların­daysa Akdeniz ikliminin tanıtıcı bit­kileri olan kurakçıl özellikli bitkiler yer alır. Akdeniz kıyılarında çok görülen maki türlerine İstanbul ilinde özellikle adalarda rastlanır; kızılçamlar da adalarda korunmuşlardır. İstanbul ilinde ormanların bir zamanlar geniş alanlara yayıldığı bilin­mektedir. Günümüzde bunlar ara­sında en iyi korunmuş olanı, içinde yedi su bendinin inşa edildiği Belgrad ormanıdır. Ormanda genellikle meşe ve kestane ağaçlan bulunur. Bazı kesimlerde gürgen, kızılağaç ve doğu kayını da görülür. Ayrıca elma, erik, kızılcık, üvez, muşmula ve fın­dık gibi yabani meyve ağaçları da vardır. Kent içinde korularda (Emirgân korusu, Yıldız korusu) ve saray bahçelerinde bulunan ağaçlar ko­runmaktadır. Fıstık çamları şemsiye görünüşleriyle İstanbul’un tepelerini ve tarihi yapıların bahçelerini süsler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.