Ansiklopedi

Güvenirliliği kabul görmüş, ansiklopedilerden derlenmiş ansiklopedik bilgiler.

Gelgit Nedir? Gelgit Kuramı ile Açıklanması ve Santrallerle Faydalanılması

Gelgit Nedir? Gelgit Kuramı ile Açıklanması ve Santrallerle Faydalanılması Ay’ın ve Güneş’in Yer üstündeki çekim kuvvetlerinin etkisiyle deniz düzeyinin yükselip alçalması. Her 12 s 25 dk’da bir deniz kabarır, alçak kıyıları ve haliçleri istila eder (kabarma akıntısı), kabarık deniz çizgisine ulaşır, yarım saat ya da bir saat kadar durgun, kaldıktan sonra yeniden alçalır (çekilme akıntısı) ve […]

Baha Gelenbevi Kimdir? Hayatı ve Başlıca Filmleri

Baha Gelenbevi Kimdir? Hayatı ve Başlıca Filmleri, Türk film yönetmeni (İstanbul, 1907- İstanbul, 1984). Galatasaray Lisesinde bir süre okuduktan sonra ortaöğrenimini Fransa’da Nice Lisesi’nde tamamlayan, yükseköğrenimini de gene Fransa’da Valabre Ziraat Fakültesinde yapan Baha Gelenbevi, öğrenimi sırasında sinemayla da ilgilendi. 1928’de join- ville stüdyolarına set işçisi olarak girdi, bir süre figüranlık yaptı; başta Abel Gance […]

Geçişme Nedir? Fizikte ve Biyolojide Geçişme

Geçişme Nedir? Fizikte ve Biyolojide Geçişme Fizikte ve biyolojide kullanılan kavram. FİZİKTE GEÇİŞME NEDİR? Belli koşullar altında bulunan zarlar ya da yarı-geçirgen çeperler düzeyinde oluşan olaylar bütünü,geçişme diye adlandırılır. Yarı-geçirgen bir çeper, belirli bir cisim (sıvı ya da gaz) dışındaki başka hiçbir maddeyi geçirmeyen çeper olarak tanımlanır. Gözeneklerinde bir bakır ferrosiyanür çökeltisi oluşturulmuş bir kap, […]

Geçişim Nedir?

Geçişim Nedir? Öğrenme ruhbilimi’nde eski alışkanlığın, kendisinden az çok farklı yeni bir alışkanlığın edinilmesini kolaylaştırdığı durum. Fransız ruhbilimcisi Paul Guillaume tarafından 1947′ de önerilen bu tanım, günümüzde daha da genişletilmiş ve “bir etkinliğin, kolaylaştırma ya da işe karışma yoluyla kendinden sonraki etkinliği değişikliğe uğrattığı durumlarda da bir geçişim olduğu” söylenmeye başlanmıştır. GEÇİŞİMİN EĞİTİMSEL ÖNEMİ “Geçişimli” […]

Gebelik (Hamilelik) Nedir? Testleri ve Hamilelikte Sağlığın Korunması Nasıl Olur?

Gebelik (Hamilelik) Nedir? Testleri ve Hamilelikte Sağlığın Korunması Nasıl Olur? Gebe (Hamile) kadının döllenmesiyle doğurması arasında yer alan dönem. Gebeliğin ortalama süresi 270 gündür, ama hesap son âdetin ilk gününden başlayarak yapıldığı için bir gebelik 300 güne kadar normal kabul edilir. Bunun ötesinde normal süreyi aşmış sayılır (olayların % 10’u). Gebeliğin başlangıçtaki teşhisi,klinik muayene sırasında […]

Gazzali (Gazali) Kimdir? Hayatı Felsefesi ve Başlıca Eserleri

Gazzali (Gazali) Kimdir? Hayatı Felsefesi ve Başlıca Eserleri, İslâm felsefecisi(Tus,1058-Tus,llll). Asıl adı Ebu Hâmid bin Muhammed bin Muhammed olan Gazzali (kendisine bu ad babasının iplikçi olması nedeniyle verildi) ilk öğrenimini doğduğu kentte ve özel öğretmenlerin denetiminde gördükten ve ünlü bilgin Muhammed El-Razakâni’den fıkıh öğrendikten sonra, Cürcan’da Ebu Nasr El-İsmaili’nin, Nişapur’da da El-Haremeyn Ebül Maâli el-Cüveyni’ […]

Gazneliler Kuluşu Sulatanları Yönetim ve Uygarlık

Gazneliler Kuluşu Sulatanları Yönetim ve Uygarlık, X. – XII. yy’lar arasında Batı Asya’da hüküm süren Türk İslâm devleti. GAZNE DEVLETİNİN KURULUŞU: ALP TİGİN DÖNEMİ Samanoğulları devleti ordusunda bir Türk komutanı ve Horasan genel valisi olarak görev yapan Alp Tigin (Alp Tekin de denir), Samanoğulları hükümdarı Mansur ile arası açılınca genel valiliği bırakıp Belh kentine çekildi. Mansur’un […]

Gazışı Nedir? Türleri ve Çeşitlerinin Açıklaması ve Kullanımı

Gazışı Nedir? Türleri ve Çeşitlerinin Açıklaması ve Kullanımı, Mekanik, elektriksel,kimyasal, ısıl ya da ışıklı bir uyarılma sonucu, belli koşullarda ışık yayan cisimlerin özelliği. FLÜORIŞI VE FOSFORIŞI NEDİR? Bir ışık kaynağının etkisinde kaldIKtan sonra,ışık yayan maddeler çok eskiden beri bilinirdi. Ama bu maddeler üstünde ilk düzenli deneyler XIX. ortalarında Stokes tarafından gerçekleştirildi. Stokes söz konusu maddeleri […]

Ahmet Emin Yalman Kimdir?

Ahmet Emin Yalman Kimdir? Türk gazetecisi ve yazan (Selanik, 1888-İstanbuI, 1973). İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten (1907) sonra, çeşitli gazetelerde (Sabah, Yeni Gazete) görev alan ve bu arada Babıali Tercüme Kalemi’nde çalışan Ahmet Emin Yalman, öğrenimini İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi’nde sürdürdü. Kazandığı bursla A.B.D’ne giderek Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1914). Türkiye’ye dönüşünde Darülfünunda sosyoloji (1914-1916), Mülkiye […]

Sedat Simavi Kimdir?

Sedat Simavi Kimdir? Türk gazetecisi ve yazarı (İstanbul, 1896-İstanbul, 1953). Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten (1912) sonra, haftalık Hande (1916) dergisiyle gazeteciliğe başlayan Sedat Simavi, ardından Diken (1918), İnci (1918) , Dersaadet (1920), Güleryüz (1922), Resimli Gazete (1923), Arkadaş (1928), Yedigün (1933), Hürriyet (1948) gibi gazete ve dergileri çıkarıp yönetti. Gazeteciliğinin yanı sıra karikatür çizen, Türkiye’de çevrilen ilk konulu […]

Sayfa 3 of 10412345...102030...Son »