Ahmet Emin Yalman Kimdir?

Ahmet Emin Yalman Kimdir? Türk gazetecisi ve yazan (Selanik, 1888-İstanbuI, 1973). İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten (1907) sonra, çeşitli gazetelerde (Sabah, Yeni Gazete) görev alan ve bu arada Babıali Tercüme Kalemi’nde çalışan Ahmet Emin Yalman, öğrenimini İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi’nde sürdürdü. Kazandığı bursla A.B.D’ne giderek Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1914). Türkiye’ye dönüşünde Darülfünunda sosyoloji (1914-1916), Mülkiye Mektebi’nde de istatistik okuttu, Tanin’de gazeteciliğe başladı. Birinci Dünya savaşında Almanya’ya savaş muhabiri olarak gönderildi.

ahmet emin yalman

1917’de arkadaşlarıyla Vakit gazetesini çıkarmaya başladı. İstanbul’un işgali sırasında İngilizier tarafından Malta’ya sürüldü (1920). Sürgünden döndükten sonra Ahmet Şükrü Esmer ve Enis Tahsin Til iİe birlikte Vatan gazetesini kurdu (1923). Gazetesinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı savunduğu için gazetesi kapatıldı (1925). Yabancı şirketlerin temsilciliğini yaptı, bir süre Tan gazetesinde yazdı, 1940-1961 yılları arasında Vatan’ı yeniden yayımlaya-rak, burada çıkan başyazılarıyla ün yaptı. Başlıca yapıtları şunlardır: Gerçekleşen Rüya (1938); Havalarda 50 000 km (3 cilt, 1943); Naziliğin İç Yüzü (1943); Yarının Türkiye’sine Seyahat (1944); San Francisco’da Neler Gördüm (1945); Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (4 cilt, 1970-1971).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.