Din Kültürü

Genel din bilgisi amacıyla ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış, sorular cevaplar, konular ve materyalleri içeren zengin kaynak.

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Tarih boyunca gönderilen bütün peygamberler niçin insanlardan seçilmiş olabilir? Peygamberler İnsanlar İçin En iyi Örnek, Yine Bir İnsandır Ali ödevlerini bitirmiş, evde kardeşiyle oyun oynuyordu. Babası da salonda televizyon izliyordu. Bir ara televizyondaki konuşmalar Ali’nin dikkatini çekti. Televizyon programındaki sohbetin konusu, “Peygamberlerin insanlardan Seçilmesinin Nedenleri” idi. Ali, programı dikkatle izlemeye başladı. […]

Peygamberlerin niteliklerinin neler olduğunu araştırınız.

Peygamberlerin niteliklerinin neler olduğunu araştırınız. Peygamberler bizim gibi birer insandır. Peygamberler de tıpkı bizim gibi kemikten etten insanlardır. Onlar tanrısal değildirler değillerdir. Doğmuş, büyümüş yaşamış ve ölmüşlerdir. Karınları acıkır yemek yerler, susarlar su içerler, çalışırlar, yorulurlar, üzülmek, dinlenmek, sevinmek gibi beşeri insanlarda olan özellikler herkes gibi onlarda da bulunur. Onların diğer insanlardan farkları Peygamberler Allah’tan […]

Peygamber vahiy İlahi kitap ve suhuf sözcüklerinin anlamları Nedir?

Peygamber vahiy İlahi kitap ve suhuf sözcüklerinin anlamları Nedir? Peygamber Nedir? Allah’ın emirlerini getirip insanlara yapacakları ve yapmayacakları şeyler hakkında ilahi buyruklarını bildiren kimse; Allah’ın elçisi, resul, nebi de denir. İslami kaynaklarına göre ilk peygamber Hz. Adem (as) ile  son peygamber Hz. Muhammed (asm) arasında yüz yirmi dört bin peygamber gelmiştir. Kitabımız Kur`anı Kerim’de ise […]

Hangi peygamberlere İlahi kitap gönderilmiştir?

Hangi peygamberlere İlahi kitap gönderilmiştir? Hz. Adem’den (as) Hz Muhammed (s.a.v)*e kadar insanlığa dört ilahi kitap gelmiştir. Hz. Davud’a (as) Zebur, Hz. Musa’ya (as ) Tevrat, Hz. İsa’ya (as) İncil, Hz. Muhammed’e (asm) Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından insanlığa yol göstereci bir kılavuz olarak insanlar doğru yolu bulsun diye gönderilmiştir. Bu kitaplar haricinde indirilen suhuflarda vardır.  […]

Peygamber denildiğinde hangi kelime ve kavramları hatırlıyorsunuz?

Peygamber denildiğinde hangi kelime ve kavramları hatırlıyorsunuz? Zeynep’in Hikayesi Zeynep o gün çok heyecanlıydı. Öğretmenleri onlara, “Peygamber ve peygamberlere iman” konulu bir ödev vermişti. Konu hakkında kaynaklardan bilgi toplayıp yazmalarını ve sınıfta sunmalarını istemişti. Zeynep, kitaplardan konuyla ilgili bilgiler toplamadan önce bu konuda birinden yardım almak istiyordu. Teyzesi, annesini ziyaret için onlara gelmişti. Teyzesinden ödevi […]

İtikadi Mezheb İmamı Maturidi Kimdir? Kader İnancı nedir?

İtikadi Mezheb İmamı Maturidi Kimdir? Kader İnancı nedir? İmam Maturidi Kelam ilminde Ekol, Kader inancının şekillendiren ve orta yolu bulan bir itikad imamdır. Kelam ilminde Maturidilik okulunun kurucusu. M.S. 944 yılında ölen Eba Mansur Maturidi H.3’üncü yüzyılın ortalarına doğru Semerkand’ın Türklerin oturduğu Maturidi mahallesinde doğdu. Kelam ilminde hocası M.Ö. 881’de ölen Nasr b.Yahya el-Belhi’dir. Kurduğu […]

Hızır Aleyhisselam Kimdir? Sırrı Nedir? İnsanlara Görünür mü?

Hızır Aleyhisselam Kimdir? Sırrı Nedir? İnsanlara Görünür mü? Hızır dinde, halk kültüründe ve tasavvufta adından ve sırrından sık söz edilen peygamber, veli, insanların yardımcısı kutsal kişi. Kur’an’da adı açık şekilde geçmez, sadece bazı müfessirler Kehf suresinin bazı ayetlerinde söz edilen kişinin Hızır olduğunu ileri sürerler. “Büyük ölçüde halk inançlarına da geçen sufilerin görüşüne göre, her […]

Hanefilik Mezhebi Nedir? Görüşleri Nelerdir? İmamı Azam Ebu Hanife Kimdir?

Hanefilik Mezhebi Nedir? Görüşleri Nelerdir? İmamı Azam Ebu Hanife Kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife diye anılan Numan bin Sabit’in kurduğu mezhep. Ebu Hanife 701 yılında Kufe’de doğdu. Babası, zerdüşt dinine mensuptu. Müslümanlarla yapılan bir savaşta esir düşmüş, daha sonra azad edilmiş ve Müslüman olmuştur. Ebu Hanife, çağının bilginlerinden dersler alırken bir yandan da ticaret yapmış, […]

Hanbeli Mezhebi Nedir? Özellikleri Nelerdir? Ahmed bin Hanbel Kimdir?

Hanbeli Mezhebi Nedir? Özellikleri Nelerdir? Ahmed bin Hanbel Kimdir?  780 tarihinde Bağdat’ta doğan Ahmed bin Hanbel’in kurduğu mezhep. Merv’den Bağdat’a göçmüş olan babası Muhammed, Ahmed küçük yaşta iken ölmüş, onu annesi yetiştirmiştir. Soyca Arap’tır. Dedesi ve babası devlette önemli görevler almış kimselerdi. Ahmed, çok küçük yaşta Kur’anı Kerim’i ezberlemiş, Hazreti Peygamberin ve sahabelerin hayatını öğrenmiş, […]

Hadis Nedir?

Hadis Nedir? Hazreti Peygamber’in sözü. Hazreti Peygamber’in kendisinden veya sahabeden ve tabiinden aktarılan bil­gi, söz. İslamiyette Kur’an’dan son­ra, inanç, ibadet, ahlak ve hukuk ko­nularında ikinci kaynak. Hadisler, söz ve içerik olarak Peygamber’e ait­se Hadis-i Nevebi, sözü Peygamber’e içeriği Allah’a aitse Hadis-i Kutsi de­nir. Hadis-i Kutsi’yi Kur’an’dan ayı­ran, Kur’an’ın hem sözlerinin hem içeriğinin Allah’a ait olmasıdır. […]

Sayfa 68 of 70« İlk...102030...6667686970