Fen ve Teknoloji

Ortaokul Fen ve Teknoloji derslerinde ve çalışma kitaplarına, yardımcı olmak için, genel olarak da merak edilen fen konuları sorularına cevap olmak için hazırlanmaktadır.

Canlıların yavrularının nasıl dünyaya geldiğini nasıl çoğaldığını biliyor musunuz?

Yukarıdaki canlıların yavrularının nasıl dünyaya geldiğini, bu canlıların nasıl çoğaldığını biliyor musunuz? Cevabınızı aşağıdaki noktalı alana yazınız. Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Bütün canlılarda eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki tip üreme görülür.  Dış döllenme: Erkek ve dişi üreme hücrelerinin vücut dışında, suda birleşmesidir. Bu canlılar döllenme […]

İnsan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız.

İnsan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız. Çevre, tüm canlı ve cansız varlıkların denge içerisinde bulundukları ortamdır. Orman gibi yaşam alanlarının insan etkisiyle tahrip edilmesi, canlıların yok olmasına ya da en azından birçok hayvan ve bitki çeşidinin sayıca azalmasına neden olmaktadır. Bu zararlı etki, bazen zamansız ve aşırı avlanmadan da kaynaklanabilir. Yurdumuzda daha önce yaşayan birçok hayvanın nesli insan etkisiyle bugün […]

Çevre sorunlarına örnekler veriniz.

Çevre sorunlarına örnekler veriniz. Çevre sorunlarının ana başlıklarını, ormanların yok edilmesi, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, flora-fauna bozulması ve kültürel çevrenin tahrip olması olarak sayabiliriz. Bu çevre sorunları, insan kaynaklı, insanların aç gözlülüğü sonucu doğal kaynaklarının insafsızca tüketilmesi sonucu çıkan sorunlardır. Doğal kaynakların bilinçsizce, vahşice tüketilmesi sonucu, doğal kaynaklar hızlıca tükendiği gibi, aynı oranda […]

Çevre sorunu deyince ne anlıyorsunuz?

Çevre sorunu deyince ne anlıyorsunuz? Günümüzde biz insanlar bazı ihtiyaçlarımız ve kendi çıkarlarımız için canlılar ve cansızlar arasındaki dengeyi bozduk, diğer canlıların yeryüzündeki yaşam alanlarını işgal ettik. Bunun sonucunda da çevre sorunları dediğimiz sorunlar oluştu. Çevre sorunları, canlı varlıklar ile cansız varlıkların arasındaki dengeyi bozan faktörlerdir. Bunlar, karşımıza bazen çevre kirliliği, bazen su kirliliği, bazen hava […]

Mantarların insanlara yarar ve zararları nelerdir?

Mantarların insanlara yarar ve zararları nelerdir?  Mantarlar hakkında genel olarak biraz bilgi verelim. Çürümeye başlamış limon ya da portakalın üzerinde de yeşil pamuksu görüntü oluşur. Bu görüntülerin sebebi mantarlardır. Mantarların farklı çeşitleri vardır. Mantarlar yeryüzünde geniş bir alana yayılmışlardır. Aşağıda resimde görülen mantar, doğal bir mantar olup yenebilir mantara benzemekle birlikte yenmeyen zehirli mantarlardandır.  Mantarların toprağa bağlı […]

Protozoalar nedir? Kaça ayrılır?

Protozoalar nedir? Kaça ayrılır? Gözle görülemeyen ancak mikroskopla görülebilen canlılardır. Bu canlıların bazıları insanlarda, hayvanlarda ve bazıları da hem insanlarda hem hayvanlarda hastalık yapabilir.  Yine bu canlılardan birçoğu hem insanlar hem de hayvanlar için yararlıdır. Bu canlıların büyük kısmı su ortamında yaşarlar. Kamçılılar (Öglena), kök ayaklılar (Amip), silliler (terliksi hayvan) protozoalara örnek olabilir. Öglena, hareketlerini kamçılarıyla […]

Bakterilerin yararlarını ve zararlarını açıklayınız.

Bakterilerin yararlarını ve zararlarını açıklayınız. Gözle göremediğimiz ama etkileri hayatımız için çok önemli canlılardır. Bakteriler olmasaydı, hastalanmazdık ama yaşayacağımız bir dünyada olmazdı. Karbon azot dengesi sağlanamazdı. Dünyada bakterilerin olmadığı bir yer yoktur. Okyanusun derinliklerine kadar her yerde onlar vardır. Bakterilerin Zararları – Yiyeceklerin bozulmasına sebep olurlar. – İnsan ve hayvan hasatalıklarının büyük bölümüne sebep olurlar. […]

Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırınız.

Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırınız. Canlıları; beslenme şekillerine, üremelerine, yaşadıkları ortamlara göre gruplandırabiliriz. Bilim insanları her canlıyı farklı bir grupta toplayarak dört farklı grupta sınıfandırılmıştır. Canlıların Sınıflandırılması Canlıları; 1. Mikroskobik canlılar, 2. Mantarlar, 3. Bitkiler, 4. Hayvanlar şeklinde sınıflandırabiliriz. Mikroskobik canlılar Çevremizde, çıplak gözle bakıldığında göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar vardır. Bu canlıları ancak mikroskop denilen […]

Kelaynak kuş türünün ortadan kalkmasının nedeni nedir?

Kelaynak kuş türünün ortadan kalkmasının nedeni nedir? Bunun gibi çevrenizde bildiğiniz başka çevre sorunları var mıdır? Araştırınız. Kelaynak (Geronticus eremita), kayalık veya yarı çöl kurak yaşam alanlarında bulunan iri yapılı, suda veya çamurda yürüyen ince uzun kıvrık gagalı, 70–80 cm uzunluğunda, 120–135 cm kanat genişliğinde bir kuş türü. Kelaynaklar, yaz aylarında, Afrika’dan Urfa’ya gelen göçmen kuşlarındandır. […]

Çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız

Çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız.Yakın çevrenizdeki veya ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplayarak bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf panosunda veya okuldaki uygun bir yerde sergileyiniz. Çevre, bir canlının yaşamı boyunca ilişkide bulunduğu, ihtiyaçlarını karşıladığı yer olarak kabul edilebilir. – İnsanlar, içinde yaşadığı çevreyi devamlı olarak değiştirmektedir. Nüfus artışı ve şehirlerin sürekli göç alması sonucu, çarpık kentleşme ortaya […]

Sayfa 18 of 109« İlk...10...1617181920...304050...Son »