Çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız

Çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız.Yakın çevrenizdeki veya ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplayarak bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf panosunda veya okuldaki uygun bir yerde sergileyiniz. Çevre, bir canlının yaşamı boyunca ilişkide bulunduğu, ihtiyaçlarını karşıladığı yer olarak kabul edilebilir.

– İnsanlar, içinde yaşadığı çevreyi devamlı olarak değiştirmektedir. Nüfus artışı ve şehirlerin sürekli göç alması sonucu, çarpık kentleşme ortaya çıkmakta, tarım arazileri yok edilerek buralara evler yapılmaktadır. Çarpık kentleşme sonucu, şehirlerde sosyal çöküntü ve kargaşa çıkmakta, tarım arazilerinin yok olması ile ilerde çocuklarımızın meyve ve sebze yetiştireceği topraklar kalmayacaktır.

insan kaynaklı çevre sorunları

– Sanayileşme, kentleşme bilinçsiz tüketim alışkanlıkları çevre kirliliklerine neden olmaktadır. Sanayi tesislerinden ve ısınmak için evde fosil yakıtlarının kullanılması sonucu, ciddi hava kirliliklerine sebep olunmaktadır. Sanayi tesislerine yakın bölgelerde hava kirliliğinin ciddi boyutlarda olduğu görülmektedir. Hava kirliliğinin, en belirgin sonucu, solunum yolu hastalıklarının ve akciğer kanseri gibi hastalıkların yaygınlaşmasıdır. Bu durum doğrudan toplum sağlığını ilgilendiren bir etkendir. Hava kirliliğinin yağmurlarla toprağı ve suyu kirletmesi sorunu vardır ki, bu şekilde su canlıları ve tarım arazileri zarar görmekte, kirlilikten etkilenmiş gıda maddeleri tüketmemiz sonucunda da, sağlığımız olumsuz etkilenmektedir.

hava kirliliği nedenleri sonuçları

– Atık suların, kanalizasyonların akarsulara ve denizlere dökülmesi sonucu, sular kirlenmekte, sulardaki oksijen seviyelerinin çok düşmesi sonucu, su canlıları yaşayamamakta, balık miktarı ve tür çeşidi oldukça azalmakta yok olmaktadır.

– Orman gibi yaşam alanlarının insan etkisiyle tahrip edilmesi, canlıların yok olmasına ya da en azından birçok hayvan ve bitki çeşidinin sayıca azalmasına neden olmaktadır. Bu zararlı etki, bazen zamansız ve aşırı avlanmadan da kaynaklanabilir. Yurdumuzda daha önce yaşayan birçok hayvanın nesli insan etkisiyle bugün tükenmiştir. Anadolu leoparı, Asya fili, aslan gibi hayvanlar nesli tükenen hayvanlara örnek olarak verilebi­lir. Ormanların, birçok canlının yaşam alanı olduğunu biliyoruz. Ayrıca tüm canlıların
solunumu için gerekli oksijen kaynağı ormanlardır. Ormandan elde edilen birçok ürünü günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Fakat her yıl binlerce ağaç, orman yangınları yüzünden kül olmaktadır.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.