Veda Hutbesi’nin yukarıda verilen maddelerini inceleyerek bunlardan hangilerinin ona evrensel bir değer kazandırdığını söyleyiniz?

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nden ve İpek Yolunda Türkler ünitesinden yola çıkarak İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’ndaki insanların sahip olduğu haklar konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Baba oğlunun suçundan, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulabiliyorlardı. Kadın hakları yoktu. Kız çocukları küçümseniyor, kız çocuğu sahibi olmak onur kırıcı olarak görülüyordu. Yaşama ve konut dokunulmazlığı yoktu. Eşitlik yoktu kavmiyetçilik vardı.

Veda Hutbesi’nin yukarıda verilen maddelerini inceleyerek bunlardan hangilerinin ona evrensel bir değer kazandırdığını söyleyiniz?

  • Bir Arap’ın, Arap olmayan yabancıya, bir yabancının bir Arap’a üstünlüğü yoktur.
  • Cahiliye adetlerini ayağımın altına alıp çiğniyorum. Bütün kan davaları tamamıyla kaldırılmıştır.
  • İnsanların canları, mallan ve ırzları kutsaldır.
  • Ne zulmediniz ne de zulüm görünüz.
  • Sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız, kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır.
  • Kimse başkasının suçundan dolayı sorumlu tutulamaz.

Arap ile Arap olmayanı bir tutarak insanlar arasında eşitlik getirmiştir. Yaşama ve konut dokunulmazlığını ortaya koyarak, kan davalarını yasaklamıştır. Zulüm ve işkence yasaklanmıştır. Erkek ve kadınların birbirleri üzerlerindeki hakları belirterek, kadın haklarını ortaya koymuştur. Suçların şahsiliği ilkesini getirmiştir. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.