Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devlet olduğunu gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devlet olduğunu gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu durumu somut olarak bakanların ve bakanlar kurulu kararlarının etkilenen vatandaşların dava açması sonucunda danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması ve kararın iptal edilmesidir. Devletle olan münasebetlerde, devletin aleyhimize aldığı idari kararları, yetkili idare mahkemesinde dava açarak idarenin hukuksuz olduğu durumda kararı […]

Bir ülkede yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanmasının sonuçları neler olabilir?

Bir ülkede yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanmasının sonuçları neler olabilir? Kısaca yasama, yürütme ve yargının ne olduğunu tanımlayalım. Bu güçlerin tek elde toplanınca çıkabilecek sonuçlara ulaşalım. Yasama: Yasa denince anayasa ve anayasaya uygun olarak hazırlanan kanun, yönetmelik ve kararnameler gibi yazılı kurallar akla gelir. Bu kurallar temel hak ve hürriyetleri korur. Yasalar, […]

I ve II. Meşrutiyet Dönemi anayasalarından hangisinde milli egemenliğe daha fazla önem verilmiştir?

I ve II. Meşrutiyet Dönemi anayasalarından hangisinde milli egemenliğe daha fazla önem verilmiştir? 2. Meşrutiyetle, padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldırıldı ve parlamentoyu kapatma yetkisi kullanılamaz hâle getirildi. Diğer yandan milletlerarası antlaşmaları imzalamayetkisi Mebusan Meclisinin onayı şartına bağlandı. Ayrıca yasaları veto etme yetkisi de sınırlandırıldı. 2. Meşrutiyette yapılan bu düzenlemeler ve padişahın yetkilerinin kısıtlanması, 2. meşrutiyet […]

Tanzimat Fermanı ile padişahın yetkilerinin kanunla sınırlandırılmasına bakarak bu fermanın demokrasi tarihimizdeki yeri ve önemi

Tanzimat Fermanı ile padişahın yetkilerinin kanunla sınırlandırılmasına bakarak bu fermanın demokrasi tarihimizdeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edildi. Fermana göre kanun önünde herkes eşit sayıldı. Vergi ve askerlik konularında yeni düzenlemeler yapıldı. İlk kez bu ferman ile Osmanlı Devleti hukukun üstünlüğünü kabul edildi. Tanzimat Fermanı demokratikleşme yolunda atılmış ilk […]

Fatih Sultan Mehmet tüm insanlığı neden bir imparatorluk çatısı altında toplamak istemiş olabilir?

Sizce Fatih Sultan Mehmet tüm insanlığı neden bir imparatorluk çatısı altında toplamak istemiş olabilir?  Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiği inancı, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra da devam etmiştir. Osmanlı padişahları da bu görevin onlara Tanrı tarafından verildiğini bu yüzden de bütün dünyaya ulaşması gerektiğini bütün insanları kendi imparatorluğunda toplaması gerektiğini düşünmektedir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederek, dünyanın […]

Divanıhümayun ile Osmanlı Mebusan Meclisini oluşumları bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

Divanıhümayun ile Osmanlı Mebusan Meclisini oluşumları bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz? Divana sultan veya veziriazam (sadrazam) yani birinci vezir başkanlık ederdi. Osmanlıda divan Orhan Bey Döneminde kuruldu. Divanda son söz padişaha aitti. Fakat padişah önemli devlet işleri ile ilgili karar alırken divan üyelerine danışıp fikirlerini alırdı. Divanı hümayun üyeleri Padişah tarafından atanan devlet adamlarıdır. Halkı temsil özelliği […]

Eski Türk kurultayları ile günümüzdeki TBMM’yi karşılaştırdığınızda..

Eski Türk kurultayları ile günümüzdeki TBMM’yi karşılaştırdığınızda iki kurum arasında hangi farklılıkların bulunduğunu söyleyebilirsiniz? Eski Türk Kurultayı ile Cumhuriyet meclisinin farkı, oluşturulma yönündendir. Eski Türk Kurultayı Zamanın devlet adamları, beyleri, toplumun ileri gelenlerinden oluşurdu. Çok önemli kararları almak için Hükümdar başkanlığında toplanırdı. Hükümdar kurultaydan fikir alır. Kurultayın karar alması alınan karaların da hükümdarı bağlaması yoktu. […]

Egemenliğin millete ait olması sözünden ne anlıyorsunuz?

“Egemenliğin millete ait olması” sözünden ne anlıyorsunuz? Egemenliğin millete ait olması, bir ülkenin egemenlik ile ilgili kararları milletin alması demektir.  Bir ülkenin, yasama, yürütme yargı erklerini, milletin seçtiği temsilcileri tarafından yerine getirilmesidir. Ülkemizde, egemenliğin millete ait olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Milletin seçtiği milletvekillerinden meydana gelmesi ve bu meclisin içinden Hükumetin kurulmasını gösterebiliriz.

Üyesi olduğunuz sosyal kulüpte yıl boyunca yaptığınız faaliyetler

Üyesi olduğunuz sosyal kulüpte yıl boyunca yaptığınız faaliyetlerden hangilerinin demokrasi ilkesi ile ilgili olduğunu belirleyiniz. Belirlediğiniz bu faaliyetlerin bir listesini hazırlayınız. Üyesi olduğumuz, kızılay kolu, kütüphane kolu, yeşilay kolu gibi kulüp çalışmalarında ilk önce seçimle kendi içimizden bir tane başkan seçiyoruz. Bu başkan seçimi faaliyeti demokrasi ile ilgilidir. Kulüp faaliyet kararlarında, her üyeye söz hakkı verilir. […]

Sivil toplum örgütlerinin, devlet yöneticilerinin kararlarını etkilemesiyle ilgili araştırma

Sivil toplum örgütlerinin, devlet yöneticilerinin kararlarını etkilemesiyle ilgili araştırma yaparak bu konuya örnek oluşturabilecek bir örnek olay belirleyiniz. Günümüzde sivil toplum kuruluşları farklı yapılanmalarla toplumda yaygınlaşmaktadırlar. Bunlar gönüllü örgütlerden, düşünce kuruluşlarına, sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. Sivil toplum kuruluşları bir ülkede demokrasinin gelişmesine katkı sağladığı gibi aynı zamanda sosyal hayatta da […]

Sayfa 8 of 139« İlk...678910...203040...Son »