Katı sıvı ve gazların basıncı hangi etkenlerden kaynaklanır?

Katı sıvı ve gazların basıncı hangi etkenlerden kaynaklanır? Bir cismi itmek, çekmek veya cismin şeklini değiştirmek için cisme kuvvet uygulamak gerekir.

Cisme dışarıdan kuvvet etkisi olabileceği gibi duran cisimler de bulundukları yere ağırlıklarından dolayı kuvvet uygular. Kuvvet, uygulandığı cismin belli bir yüzeyini etkiler. Örneğin ayakta durduğunuz sırada ağırlığınız, ayaklarınızın yere dayandığı yüzeye; elinizle bir cismi iterken uyguladığınız kuvvet, elinizin cisme dayandığı yüzeye etki eder. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç adı verilir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi kuvvet etkisindeki bir yüzeyde oluşan basınç, uygulanan kuvvet ve yüzeyin büyüklüğüne bağlı olmalıdır. Kuvvet, yüzey ve basınç arasındaki ilişkiyi irdeleyelim.

Basınca neden olan kuvvet, itme veya çekme gibi etkilerle oluşabileceği gibi ağırlıktan ya da taneciklerin hareketinden de kaynaklanabilir.

Katılar, oturdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygular. Katıların basıncı, cismin ağırlığına ve yere dayanma yüzeyinin büyüklüğüne göre değişir. Ağırlığı fazla olan cisimlerin yere uyguladıkları basınç da fazladır. Cismin yere dayanma yüzeyinin alanı büyükse basınç azdır. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Yüzey alanı küçük cisimlerin kumda daha fazla batması, basıncın fazla olmasından kaynaklanır.

Basınca sebep olan kuvvet, çeşitli etkenlerden kaynaklanabilir. Örneğin katılarda ve sıvılarda basınç ağırlıktan kaynaklanır. Katılarda basınç ağırlık ve yüzeyin büyüklüğüne bağlı iken sıvılarda derinliğe bağlı olarak değişir. Sıvılarda, derinlik artarsa basınç artar, derinlik azalırsa basınç azalır.

Gazların basıncı gaz moleküllerinin hareketli olmasından kaynaklanır. Gazlarda ağırlığın basınca etkisi çok az olduğu için dikkate alınmaz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. oğlum anlıyoruz tamamda yani biraz resim katın örnek verin .yarın yazılım var ve ben bu konuyu hiç anlamadım lütfen yani demekki size güveniyoruzda sizi okuyoruz offfffff lütfennn….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.