Katı su hava sıkışma deneyi cevapları hangi maddeler daha kolay sıkışır?

Su ve hava dolu şırıngaya aynı kuvveti uygulamanıza rağmen sıvının havaya oranla sıkışmamasının nedenini nasıl açıklarsınız?

Hava dolu şırıngayı oluşturan hava gaz halinde bulunan bir maddedir. Bu maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar sıvı ve katı maddelere göre daha fazladır. Havayı oluşturan gaz tanecikleri birbirlerinden bağımsızdır ve rasgele gelişi güzel hareket etmektedirler. Havayı oluşturan gaz tanecikleri arasında bulunan boşluklar çok olduğu için hava sıkışabilmektedir.

Katiların kuvvet etkisi altında sıkışmamalarını nasıl açıklayabilirsiniz?

Katı maddelerin taneciklerinin arasında boşluklar bulunmamaktadır. Bu sebeple katılara kuvvet uygulanmasına rağmen katılar sıkıştırılamamaktadır. Sünger, pamuk gibi maddeler sıkışabilir gözükmekte fakat sıkışan sünger olmamakta, süngerin arasında bulunan hava sıkışmaktadır.

Sıvıların, katiların ve gazların sıkışma özellikleri aynı mıdır? Karşılaştırınız.

Aynı değildir. Katılar madde tanecikleri arasında boşluk bulunmadığı için sıkıştırılamaz. Sıvılarda az miktarda boşluklar bulunmasına rağmen sıvılarda sıkışamaz kabul edilirler. Hava sıkışabilmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.