Atomun Tarihi

Tarih boyunca atom konusundaki fikirler sürekli olarak değişime uğramıştır. Zaman içerinde atom konusunda yapılan çalışmaları ve değişen fikirler:

Maddenin bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluştuğunu milattan 400 yıl önce filozof Democritus (Demokritus) ileri sürmüştür. Democritus ve Yunan filozofları her maddenin aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyorlardı. Demokritus, hiçbir zaman atomu görememiştir. O olaylar ve olgular üzerine düşünerek atom kavramını tanımlamıştır. Platon (Eflatun) ve Aristoteles, bu görüşe karşı çıkmış ve maddenin daha küçük parçalara bölünebileceğini savunmuşlardır. Bu görüşün ortaya atılmasından yaklaşık 2000 yıl sonra 1819 yılında, John Dalton (Can Daltın tarafından bilimsel gerçeklere dayanan ilk atom kuramı açıklanmıştır. Dalton, her elementin ayrı tip bir atomu olduğunu gösterdi.

Dalton, atomların içi dolu, berk ve bölünmez olduğunu düşünüyordu. Dalton’dan elli yıl sonra atomdan daha küçük parçacıkların da olduğu ve atomun bölünebildiği, dolaylı yollardan kanıtlanmıştır. Marie Curie (Meri Küri) ve Becquerel (Bekerel) yaptıkları çalışmalar sonucunda atomların bölünebildiğini açık olarak göstermişlerdir.

Atomun sözcük anlamı, bölünmez olmasına rağmen, bölünebildiği gerçeğinin anlaşılması bu terimin kullanımını değiştirmemiştir. Hâlen maddeyi oluşturan ve kendisinden daha küçük parçalara bölünebilen bu küresel yapı taşlarına atom denir

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.