Kitle iletişim araçlarının insanlara ne gibi yararları vardır?

Yukarıdaki metinde hangi kitle iletişim araçlarından söz edilmektedir? Kitle iletişim araçlarının insanlara ne gibi yararları vardır? “Teknolojinin esiri olmak” ne demektir? Tartışınız. Siz bu metni yazmak isteseydiniz kitle iletişim araçlarının insanlar üzerine olan etkilerini nasıl ele alırdınız?

Kitle İletişim Araçlarının Esiri mi Oluyoruz?

Birkaç gün önce gazetede yayımlanan bir haber herkesin dikkatini çekmişti. Haberin başlığı “Kitle İletişim Araçlarının Esiri mi Oluyoruz?” idi. Yapılan bir araştırmaya göre insanların büyük çoğunluğu TV, bilgisayar ya da İnternet ile insanlar günden güne teknolojiye bağlandı. Yani insanlar teknolojiye bağımlı hale gelmişlerdi. Geçmişte kitle iletişiminde duman, posta güvercinleri ve atlı haberciler kullanıldı.

Gazetelerin basılması, telgraf ve telefonun icadı kitle iletişim araçlarını başka bir boyuta taşıdı. Yeni gelişen kitle iletişim araçlarıyla insanlar bir haberi ya da bir mesajı rahatça gönderiyor ve alabiliyorlardı. 1950 sonrasında ortaya çıkan gelişmeler önce radyo sonra televizyonu hayatımıza girmesini sağladı. Artık insanlar hayatlarında hiç gitmedikleri yerlere gidebiliyor, hiç görmedikleri insanları görüp onlar hakkında haber ya da bilgi alabiliyorlardı. Kitle iletişim araçları insanlar arası etkileşimi artırmıştır. TV ve gazeteyi diğer kitle iletişim araçları izlemiştir. İlk bakışta sadece eğlence aracı olarak görünen kitle iletişim araçları, önemli görevler üstlenmiştir. Uluslar birbirini daha yakından tanıma olanağı bulmuşlardır. Dünyada ve evrende neler olup bittiğini daha iyi öğrenip anlamaya başlamışlardır.

21. yüzyılda hayatımızın her alanına giren bilgisayar kitle iletişim aracı olarak TV’nin yerini almış, iki yönlü iletişime olanak sağlamıştır. İnsanlar bilgisayar aracılığıyla hem bilgi üretip hem de bilgiyi yaymışlardır. Böylece, üretilen bilgi ya da haber dünyanın herhangi bir yerine anında ulaşılabilir hale gelmiştir. Büyüklerin düğmesine basmaya korktukları makinelere çocuklar adeta egemen olmuşlardır.

İnternet ile birlikte, insanlar dünyanın dört bir yanıyla iletişime girmişlerdir. İnsanlar herhangi bir konuda, istedikleri kadar bilgi alabilme özgürlüğüne sahip olmuşlardır. Keşifleri anında izlemeye başlamışlardır. İnsanlar bilgisayar aracılığıyla haberleşme, bilgilerini yenileme ve yaşamlarını planlama yapmaktadırlar. Buna karşılık, insanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu, çatışma ve kültürel yozlaşma, kötü amaçlarla kullanım ve başkalarının özel yaşamına müdahale etme gibi sorunlara da yol açmakta, toplumda uyumsuz bireyler ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki metinde hangi kitle iletişim araçlarından söz edilmektedir?

Gazete, televizyon, bilgisayar, internet, duman, posta güvercini, atlı haberciler, telgraf, telefon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarından söz edilmektedir.

Kitle iletişim araçlarının insanlara ne gibi yararları vardır?

Televizyon ile insanlar hiç gitmedikleri ve hiç gidemeyecekleri yerleri görmüşler, onlar hakkından bilgi ve haber almışlar, insanlar arasında etkileşim artmıştır. Böylece farklı uluslar birbirlerini daha iyi tanımaya başlamışlardır. Telefon telgrafla, hızlı iletişim başlamıştır. Bilgisayar ve akıllı telefona gelen internet insanları birbirlerine bağlamış iki yönlü iletişim başlamıştır. İnsanların bilgiye ulaşmaları çok kolaylaşmıştır.

“Teknolojinin esiri olmak” ne demektir?

Teknolojinin esiri olmak, bir kişinin 10-12 hatta 24 saat hiç kalmadan bilgisayar başında oyun oynamasıdır. Bütün vaktini televizyon başında boş boş geçirmesidir. Saatlerce tablet elinde oynaması, caddede yürürken bile akıllı telefonuna bir şeyler yazması yada sosyal medyaya bakmaya çalışmasıdır. Kitle iletişim araçları hayatımızı çok kolaylaştırmış ama bizi esiri yapmaya başlamıştır.

Siz bu metni yazmak isteseydiniz kitle iletişim araçlarının insanlar üzerine olan etkilerini nasıl ele alırdınız?

Farklı olmazdı, kitle iletişim araçlarının yararları gösterilmiş bunun yanında zararlarına da dikkat çekilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.