Kitle iletişim özgürlüğünün sınırlılıkları hakkında bir değerlendirme yapınız.

Kitle iletişim özgürlüğünün sınırlılıkları hakkında bir değerlendirme yapınız.

İfade ve basın özgürlüğü, demokrasi ile ortaya çıkan bir kavramdır. Kitle iletişim özgürlüğü bütün iletişim kanallarından bilgi ve haberlere sınırlama olmaksızın erişebilme ve buralarda düşüncelerini ifade edebilme sınırlama olmamasıdır.

Ancak bu özgürlüğün sonsuz olduğu anlaşılmamalıdır. Bu sınırlılıklar ulusal yasalarla ve uluslararası anlaşmalarla yapılabilmektedir. Bu özgürlüğün en temek sınırlılığı başka insanların haklarını istismar etmemektir. Diğer sınırlamalar, toplumun güvenliği, kamu güvenliği, ülke bütünlüğü sağlanması, suçun önlenmesi, genel ahlakın korunması, genel sağlığın korunması, kamu yararıdır.

Başka insanların hak ve şereflerinin korunması, özel hayatlarına ilişkin bilgile­rinin açığa vurulmasının önlenmesi, soruşturma ve yargılama süreçlerinin tarafsız­lığının korunması amacıyla haber ve bilgiye erişimde veya bu bilgilerin yayınlama­sında kimi kısıtlamalar yapılabilmektedir. Bu kurallara aykırı hareket edenler de demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukukun öngördüğü formalitelere, şartlara, yasaklara ve yaptırımlara tabi tutulabilmektedir. Öyleyse ülkelerin ulusal güvenlikleri, bireylerin onurları ve mahrem hayatları, toplumun genel ahlak kural­ları ve genel sağlık konuları söz konusu olduğunda iletişim özgürlüğü belirli sınır­lar içinde tanımlanmaktadır.

Hiçbir ülkede sınırsız iletişim özgürlüğü olmadığı gibi Türki­ye’de de yoktur. Ülkemizde de devletin güvenliği ve özel hayatın korunması ge­rekçeleriyle bazı sınırlamalar yapılmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.