Kitle iletişim özgürlüğünün kapsamı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Anayasamızın bu maddesinde verilen kitle iletişim özgürlüğünün kapsamı hakkında neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Anayasanın 22. maddesinde haberleşme özgürlüğünün kapsamını belirlemektedir. Haberleşmenin kısıtlanabilmesi için bu maddede sayılan haller içinde hakim kararı ile olur. Çok acil durumlarda kanunla yetkili merci tarafından kısıtlanabilir. Bunun dışında herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir.

Anayasamızın 22. maddesine göre başkaları bizim mektuplarımızı okuyup telefonlarımızı dinleyebilir mi? Nedenini açıklayınız.

Anayasanın 22. maddesine göre, başkaları kim olursa olsun, bizim mektuplarımızı okuyamaz özgürlük alanımıza girmiş suç işlemiş olur. Yalnız milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemenin önlenmesi v.b. durumlarda hakim kararı ile, çok acil durumlarda kanunla yetkili kılınmış merci mektuplarımızı açıp okuyabilir.

Yukarıdaki maddeye göre, gazeteci ya da televizyoncular, sizin hakkınızda istedikleri her haberi yayımlarlarsa sonucu ne olabilir? Tartışınız.

Benim özel alanıma giren konuları benim iznim dışında yayınlamaları durumda, bu maddeye göre suç işlemiş olurlar.

Anayasamızın basın özgürlüğünü güvenceye alan maddesi şöyledir:

“Madde 22– Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz…”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.