Düşünce özgürlüğünün anayasada güvence altına alınması neden önemlidir?

Düşünce özgürlüğünün anayasada güvence altına alınması neden önemlidir? Açıklayınız. Düşünce özgürlüğü, bir engelle karşılaşmadan bilgiye ulaşmak, bu bilgilerle bir sonuca ulaşmaya, bu sonuçtan dolayı kınanmaması ve bu sonucu yayabilmesine denir.

Düşünce özgürlüğünün, içinde bilgi edinme, ifade ve kanaat gibi kavramlar vardır. Bütün özgürlüklerin bir sınırı olduğu gibi düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır. Düşünce ve ifade özgürlüğüne sığınarak başka bir kişiye hakaret ve küfür edemeyiz.

Düşünce özgürlüğü sınırlanabilir diyerek de devlet yönetimi tarafından keyfi sınırlamaların da olmaması gerekir. Düşünce özgürlüğü Anayasa ile güvence altına alarak siyasi yönetim yada, kamu idaresince, insanların bu hak üzerinde keyfi uygulamalarının önüne geçilmiştir. Anayasada düşünce özgürlüğünün genel hatları ile sınırları belirlenmiş, detaylı sınırlama ancak kanunla, o da hakkın özüne dokunulmadan yapılabileceği bildirilmektedir. Bu sınırlamada kamu yararı taşımalıdır.

Anayasanın değiştirilmesi, diğer yasalara göre daha zor olduğu için, anayasa diğer yasalardan daha fazla güvence sağlamaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.