Kuran-ı Kerim’in üzerinde durduğu ve yol gösterdiği temel konular hangileridir?

Kuran-ı Kerim’in üzerinde durduğu ve yol gösterdiği temel konular hangileridir? Belirtiniz. Kur’an-ı Kerim, iyiyle kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmemizi sağlayan yol gösterici bir kitaptır. Nitekim Yüce Allah, Nahl suresinin 89. ayetinde bu hususu şöyle açıklar: “…Sana bu kitabı (Kur’an’ı) her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik…”

Kur’an-ı Kerim’de hem bireysel hem de toplumsal yaşamı ilgilendiren emir ve yasaklar yer alır. Kur’an, insanın huzurlu ve mutlu olmasını hedefler. İnsanı güzel ve doğru davranışlar edinmeye teşvik eder.

Örneğin Ankebût suresinin 69. ayetinde bu konu şöyle dile getirilir: “…Hiç şüphe yok ki Allah, iyilik yapanlarla beraberdir.”

Allah, gönderdiği vahiylerle kendisini insanlara tanıtmıştır. Nitekim Kur’an’a göre Allah her şeyi işitir, görür ve bilir. Kimse onun dengi, eşi ve benzeri değildir . O, sınırsız güç ve kudret sahibidir. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.