Kuran İslam’ın temel kaynağıdır sözünü açıklayarak yazınız.

Kuran, İslam’ın temel kaynağıdır sözünü açıklayarak yazınız. Kur’an, Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gönderilen ilahi kitabın ismidir.

Kuran İslam’ın temel kaynağıdır

Kur’an-ı Kerim, yirmi üç senelik bir dönemde Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla gelmiştir. Fâtiha
suresiyle başlar, Nâs suresiyle tamamlanır.

Kur’an-ı Kerim ismi, kutsal kitabımıza Yüce Allah tarafından verilmiştir. Nitekim bu konuya işaret edenpek çok ayet vardır. Bu ayetlerden birinde, “Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’an’dır.” (Vakıa suresi, 77-78. ayetler.) buyrulmuştur. Başka bir ayette de Yüce Allah,“(Resûlüm) Kur’an’ı sana biz, evet biz indirdik.” (İnsan suresi, 23. ayet.) buyurarak Kur’an’ın kendisi tarafından gönderildiğine işaret etmiştir. Allah, Kur’an’ın niteliği ile ilgili başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır: “Anlaya­sınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” Yûsuf suresi, 2. ayet.

Kur’an, Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini içeren ilahî bir kitaptır. Kur’an, Hz. Peygamberden  günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Kıyamete kadar da bu şekilde devam edecektir. Çünkü Kur’an’ın koruyucusu bizzat Yüce Allah’tır. Yüce Rabb’imiz, Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurur:“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicr suresi, 9. ayet.

Kur’an, İslam dininin ana kaynağı ve temel kitabıdır. Kur’an-ı Kerim, insanlara çeşitli konularda açıklamalar yapar. Allah’ın var ve bir olduğunu, İslam’ın esaslarının neler olduğunu bildirir. Meleklere, peygamberlere, kutsal kitaplara inanılmasını ister. Bununla ilgili bir ayette, “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz…” Nisâ suresi, 136. ayet. buyrulmuştur.

Kur’an-ı Kerim, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’le başlayan insanlık tarihi hakkında bilgiler verir. Geçmiş peygamberler ve onların gönderildiği topluluklar hakkında açıklamalar yapar. Kur’an, ibadetin sadece Allah’a yapılacağını açıklar. İnsanlardan ona ibadet etmelerini ister. İbadetlerin neler olduğu ve nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamalar yapar. Namaz kılmanın, zekat vermenin, oruç tutmanın ve hacca gitmenin Müslümanlığın gereklerinden olduğunu bildirir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.