Kuran’ın İslam dinindeki önemini açıklayınız.

Kuran’ın İslam dinindeki önemini açıklayınız. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed’e gönderilen son ilahî kitaptır. Kur’an, hiç değişmeden bize kadar ulaşmıştır. O, bütün insanlara hitap eden evrensel bir kitaptır. Kur’an, insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırır.

Kur’an, insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran bir rehberdir. İnsanlara inanç, ibadet ve ahlak konularında sorumluluklarını hatırlatır. Konuyla ilgili olarak bir ayette şöyle buyrulur: “Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” Bakara suresi, 257. ayet.

İnsan, kendisi ve yaratılışı ile ilgili bilgi sahibi olmak ister. Bu nedenle; hayatın amacı nedir, ölümden sonra ne olacağım ve ölüm bir yok oluş mudur gibi sorular sorar. Bu ve benzeri soruları, en güzel şekilde ancak Kur’an cevaplar. İnsanın dünyada imtihan edildiğini ve yaptıklarından sorumlu tutulacağını bildirir. Kur’an’da bu konu şöyle ifade edilir: “O (Allah) ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır…”Mülk suresi, 2. ayet.

Kur’an, bize Allah’ı tanıtır, onun isim ve sıfatlarını açıklar. Tevhit (Allah’ın birliği) inancını öğretir. Diğer inanç esaslarını açıklar. Her türlü batıl inançtan bizi koruyan bilgiler verir. 

Kur’an, ibadet konusunda da temel kaynaktır. Allah’a nasıl ibadet edeceğimizi Kur’an’dan öğreniriz. İbadetler, insanın iyiliği içindir ve ona güzel davranışlar kazandırır. Kur’an’da, Allah’ın insanı yarattığı ve ona çeşitli imkanlar verildiği açıklanır. Bunun karşılığında da insanın, Allah’ı tanıyıp ona iman ve ibadet etmesi gerektiği bildirilir.

Ahlak konusunda da temel kaynak Kur’an’dır. İnsanın kendisiyle barışık ve çevresiyle iyi ilişkiler içinde
olması gerekir. Ahlaklı olmak, insan için önemli bir özelliktir. Kur’an’da, insanın kendisine ve çevresine karşı sorumlulukları bildirilmiştir. Allah, yaptığımız her işte güzel ahlaklı olmamızı ister ve buna uygun davranışlarda bulunmamızı öğütler . Örneğin bir ayette şöyle buyrulur: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl suresi, 90. ayet.

Kur’an, anlaşılması kolay bir kitaptır. Kamer suresinin 32. ayetinde bu konu şöyle ifade edilir: “Andolsun ki biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O hâlde düşünüp öğüt alan yok mu?” Kur’an, ilk muhatapları Arapça konuştuğundan, onlar tarafından anlaşılsın diye Arapça olarak indirilmiştir. Arapça bilmeyen milyonlarca Müslüman ise Kur’an’ı anlayabilmek için meal ve tefsirlerden faydalanmaktadır. Kur’an ayetlerinin başka bir dile çevrilmesine “meal”, daha geniş açıklamalarına ise “tefsir” denir. Kur’an, dünyanın belli başlı bütün dillerine çevrilmiştir. Türkçede de birçok meal ve tefsir vardır. Bizim de Kur’an’ı anlayabilmemiz için meal ve tefsirlerden faydalanmamız gerekir.Kur’an-ı Kerim bizlere hayatımızla ilgili her konuda yol gösterir. Bu nedenle Kur’an’ı Kerim’i okumalı, anlamalı ve hayatımızda uygulamalıyız

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.