Makao Eyaleti Hakkında Bilgi

Portekiz’in, Makao yarımadası ile Taipa ve Coloane adalarından oluşan de­nizaşırı eyaleti.

Küçük Bir Yarımada

Dar bir kum diliyle Asya kıtasına bağlı küçük bir kayalık yanmada olan ve Çince Aomen olarak adlandırılan Makao (Macao ya da Macau olarak da yazılır) Kanton ırmağının batısında yer alır. Bol yağış (yıllık toplamı t 914 mm) ve buna göre de yüksek bir bağıl nem (% 77) sağlayan yaz musonları nedeniyle yörede sıcak (yıllık ortala­ma 22°C) ve nemli bir iklim egemen­dir.

Büyük çoğunluğu göçmen Çinlilerden oluşan nüfusun ancak 8 000 kadarını Avrupalılar oluşturur. Halk özellikle pek çok bakımdan Portekiz özellikle­rini korumuş olan merkezde toplan­mıştır: Eski Aziz Paulus Katedrali’nin (XVI. yy.) ana kapısı ve ozan Camoens’in yaşadığı ev özellikle görülme­ye değer. Kent XVII. yy’dan kalma surlarla çevrilidir. Bu küçük dünyada üç dil kullanılır (portekizce, İngilizce, cince). Makao’ da başlıca etkinlik olan balıkçılık sa­yesinde, kuru ve tuzlu balık dışsatımı çok gelişmiştir. Havai fişek ve kibrit yapımında, tütün işlemede (puro ve si­gara) uzmanlaşmış sanayiden sağla­nan gelirler, kapanmalarına kadar son derece hoşgörülü bir yasadan ya­rarlanan oyun salonlarının sağladığı büyük kazanca ulaşamamaktadır. Makao’ya her yıl 200 OOO’e yakın tu­rist gider.

Portekizin Varlığı

Çin’deki Batılı kuruluşların ilki olarak 1557’de kurulan Makao, başlangıçta Portekiz’in, önce Ming, daha sonra da Mançu hükümdarlarına vermek zo­runda olduğu yıllık haraç karşılığın­da teslimedildkÇin hükümeti Makao’ nun Portekiz’e ait olduğunu ancak 1887’de tanıdı, ama Hong Kong’un 1843’te İngiltere’ye bırakılmasıyla Çin’in dış ticaret lekeli zaten elinden çıkmış durumdaydı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilan edilme­sinden sonra. Portekiz-Çin ilişkileri 1966’da gerginleşti: Görünüşte Çin re­jimine karşı olanlarla bunu benimse­yenler arasında 15 Kasım ile 3 ve 4 Aralık günleri patlak veren ve Porte­kiz yetkililerinin acımasız bastırması­na yol acan ayaklanmaların çıkması üstüne. Çin hükümeti 11 Aralıkta Ma­kao yetkilileriyle. Çin topluluğu tem­silcileri ve Pekin hükümetinden bir he­yet arasında görüşmelerin başlama­sını sağladı. 29 Ucak 1967’de Portekiz’in, Ma- kao’da Çin Halk Cumhuriyeti’ne kar­şı yürütülen hiçbir eylemi hoş gör­meyeceği konusunda güvence veren bir anlaşma imzalandı. 1987’de im­zalanan anlaşmayla da, adanın 1999’ da Çin’e verilmesi kararlaştırıldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.