Manuel de Falla Kimdir?

Manuel de Falla, İspanyol piyanocusu ve bestecisi (Cadiz, 1876-Alta Gracia, Arjantin, 1946).

Müzik öğrenimine Cadiz’de başlayan Manuel de Falla, sonra Madrid’e gide­rek fose Trago’yla piyano, Pedrell’le beste çalıştı. 1907’de Paris’te Debussy, Ravel ve Dukas’yla dostluk kurdu ve bu sanatçıların kendilerine özgü araştırmalarıyla ayrı ayrı ilgi­lendi. 1914’te İspanyaya döndükten sonra yaşamının, büyük bir bölü­münü Madrid’de, sonra da Granada’ da geçirdi. Bu arada yurt dışına geziler (özellikle 1921’deki Londra yolculuğu) yaptı.İspanya İç Savaşı’n- dan sonra, kesin olarak Arjantin’e yerleşti.

Çağının öbür İber yarımadalı müzikçileri gibi Manuel de Falla da, halk ezgilerini ve folklor türkülerini özüm­semiş bir bestecidir. 1922’de düzenle­diği büyük can te jondo (en önemli flamenco şarkıları) gösterisi de bunun kanıtlarından biridir. Son derece kişisel bir üslupla İspanyayı betimlerken hiçbir klasik ve uzlaş­malı yöntemden yararlanmaz. Falla’nın yapıtlarındaki ulusal ruhu, orkestra seslerinin canlılığında, hare­ketlilikte aramak gerekir. Manuel de Falla’ya göre müziği, folklor ses ve ritimlerini taşımaktadır.

Manuel de Falla, ileri düzeyde bir sanat anlayışı içinde ve büyük bir ustalıkla hareket eden bir bestecidir; yapıtlarında sıradan etkilere yer ver­meyen ince ve şiirsel bir üslup benim­semiştir. Başlıca yapıtları arasında şunlar sayılabilir: Krallık Güzel Sanatlar Akademisi ödülünü alan Kısa Yaşam (1905); üç ses ile yaylılar, lavta ve klavsenden oluşan küçük bir toplu­luk için Pedro Ustanın Kukla Oyunu; Sihirbazın Aşkı; Alarcon’un bir romanından alınan ve 1919’da Diaghilev tarafından bale olarak sahnele­nen Üç Köşeli Şapka; piyano ve orkestra için İspanya Bahçelerinde Geceler; Klavsen ve Küçük Orkestra İçin Konçerto.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.