Mendelssohn Kimdir?

Mendelssohn, Alman bestecisi ve orkestra yönetici­si (Hamburg, 1809-Leipzig, 1847). Ünlü bankacılar, felsefeciler, hüma­nistler yetiştirmiş, 1811’de de Berlin’e yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan ve piyano çalmayı annesinden öğrenen Felix Mendelssohn-Bartholdy, müzik alanındaki eğitimini M. Clemenli’nin öğrencisi L.Berger (klavye) ve K.F. Zelter (müzik yazımı) gibi güçlü sanat­çılardan aldı. Henüz 9 yaşmdayken ilk resitalini verdikten sonra, Berlin’de­ki Singakademie’ye girdi; aynı tarih­lerde çeşitli besteler yaptı. 17 yaşın­da bestelediği Bir Yaz Gecesi Rüyası uvertürü, ailesinin Cherubini’nin de öğütleri üstüne, yalnızca müzik öğre­nimi yapmasına karar vermesine yol açtı. Mendelssohn bilgisini artırmak ama­cıyla Almanya’daki gezilerinin yanı sı­ra, İngiltere, Fransa ve İtalya’ya çe­şitli yolculuklar yaptı. 1829’da Ber­lin’de Bach’ın ölümünden beri yorumlanmamış olan Aziz Matta’ya Göre Passion ‘unu yönetti ve böylece büyük ustanın yeniden ön plana çıkmasına yol açtı. 1833’te Düsseldorf’ta müzik yönetmenliğine atanan Mendelssohn, 1835’te, Almanya’nın müzik merkezi olan Leipzig kentindeki ünlü Gevvandhaus orkestrasının yöneticisi oldu, da­ha sonra burada önemli bir konservatuvar kurdu ve yönetimini üstlendi. Friedrich-Wilhelm IV tarafından Prusya genel müzik yönetmenliğiyle görevlendirilen Mendelssohn, 1842’den sonra sürekli olarak Leipzig ile Berlin arasında gidip geldi.

Romantizmi Ortasında Kalan Müzikçi

Romantizmin ağırlığını duyurduğu bir dönemde, hem yetişme, hem de düşün­ce açısından klasik bir müzikçi olan Mendelssohn, çoksesliliğe ve kontrapunta üslubuna döndü. Bununla bir­likte, bu geriye dönüş, temelde biçim ve müzik yazısıyla ilgiliyse de, sanat­çının yapıtları, melodi temalarının gü­zelliği, gizemli duygusunun derinliği, orkestralamadaki incelik, tatlı içten­lik ve sözsüz liedlerindeki zarifliğiyle de son derece etkileyicidir. Piyano için bestelediği yapıtları arasında Sözsüz Liedler, dört sonat, Çeşitleme­ler, capricciolar, prelüdler ve fügler, fanteziler, scherzolar sayılabilir. Mendelssohn 5 senfoni bestelemiştir: En ünlüleri Reformasyon Senfonisi (1830), İtalyan Senfonisi (1833), İskoç Senfonisi’dir (1842). Sanatçının ayrı­ca uvertürleri (Bir Yaz Gecesi Rüya­sı, Hebridler, vb.), iki piyano konçer­tosu ve bir keman konçertosu vardır. Oratoryolarmıysa Bach ve Haendel’ in biçimsel anlayışı içinde oluşturmuş­tur; koroları ve oda müziği günümüz­de eskimiş sayılır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.