Marangozluk Hakkında Bilgi

Geliştirilmiş aletler yardımıyla tahta­yı işleyip biçimlendirme ve parlatma mesleği.

Marangozluk, daha kaba işlere yöne­lik doğramacılık ile mobilya yapımına ve onaranına yönelik ince marangoz­luksan ayrılır.

Tahta (ya da ahşap) bol bulunup ko­lay işlendiğinden, marangozluk çok eski bir meslektir. Bu meslekte en çok kullanılan ağaç türleri reçineli ağaç­lar (köknar, ladin, yalı çamı, san çam, melez ve sedir), yapraklı ağaçlar (me­şe, kayın, ceviz ve kavak) ve egzotik ağaçlardır (iroko, tek, maun ve pele­senk).

Bu keresteler bir havalandırma ve nemlendirme sistemi aracılığıyla, dışarda kullanılacak ağaçlar için % 15-20 arasında, içerde kullanıla­caklar içinse % 8-13 arasında optimal bir nem oranına erişmek üzere kuru­tulmalıdır (açık havada ya da kurut­ma fırınlarında).

Ahşap gereç, çeşitli makine ve takım­lardan yararlanılarak işlenir.Takım­lar arasında marangoz tezgâhı ve do­natımı (tırnak, kurtağzı, baskı), teste­re kılavuzu, çekül, çizecek, delme ve oyma takımları (düz ağızlı ve oluklu ıskarpela, el matkabı), yüzey işleme ta­kımları (rende, el planyası, kordon rendesi, testere), çekiçler ve çeşitli törpüler; makineler arasında da planya makinesi, kalınlık makinesi, şerit testere makinesi, dekupaj makinesi, alt-freze makinesi, üst-freze makine­si, cila ve perdah makinesi, vb. sayı­labilir. Kombine(birleşik)tipteki makinelerde farklı işlemler birbiri ardından yeri­ne getirilebilir. Ayrıca, meslekten ma­rangoz olmayanların kullandığı ve üs­tüne testere, matkap, perdah gibi çe­şitli aletlerin takılabileceği bir motor blokundan oluşan makineler de var­dır. Meslekten marangozların makine­leri, testere tozunu ve talaşları eme­cek biçimde (emme donanımı) hazır­landıkları gibi, ayrıca testere şeridi kılıfı, koruyucu kapak ve gözlük gibi işçinin can güvenliğini sağlayan ekler­le de donatılmışlardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.