Marcus Aurelius Kimdir? Düşünceleri Nelerdir?

Roma imparatoru Marcus Aurelius (Roma, 121 – Vindo- bona [günümüzde Viyana], 180). Roma imparatoru Antoninus tarafın­dan evlat edinilen Marcus Aurelius, 161-180 yıllan arasında, önce Lucius Aurelius Verus ile birlikte, onun ölü­münden sonra da (169) tek başma sal­tanat sürdü.

Marcus Aurelius’un egemen olduğu dönemde kuzeyde Quaduslar ve Markomanlar, doğudaysa Suriye’yi istila eden Parthlara karşı aralıksız savaş­lar yapıldı. Parthların üstüne iki se­fer düzenleyen Marcus Aurelius bu arada ordugâhında imparatorluğun işlerini yönetmeyi ve felsefeyle ilgilenmeyi de sürdürdü. Elde ettiği zaferler­le büyük bir ün kazanan Marcus Au­relius adına Forum’da bir anıt dikildi (Antoninus Sütunu).

Saltanatının hiç değilse bir bölümün­de Hıristiyanlara karşı anlayışlı dav­ranan ama daha sonra halkın öfkesi­ni gidermek için Hıristiyanlara işkence edilmesine göz yuman Marcus Au­relius usta bir yöneticiydi, devletin mali durumunu ve adliye örgütünü dü­zeltti, edebiyat ve sanatı imparator­luğun her yanında, özellikle de Roma ve Eski Yunan’da korudu.

Düşünceleri

Marcus Aurelius, aslında yayımlan­mak üzere yazılmamış Düşünceler’i (Ta Eis Euaton) bıraktı. Yunanca ka­leme alınmış Düşünceler, sonradan, bentler halinde bölünmüş 12 kitapta toplandı. Bazen birkaç bent, aynı konuyu işleyen bir bütün oluşturur; ço­ğunlukla birbirini izleyen düşünceler arasında herhangi bir bağ yoktur. Ba­zı düşünceler bir ya da iki satıra sı­ğacak kadar kısa, bazılarıysa uzun­dur. Kimileri yalnızca alıntılardan oluşurken, kimileri stoacı öğretiden çağrışımlar taşır. Ancak, bunların arasında yazarın kendine yönelttiği itiraflara, azarlamalara, başından ge­çen olaylardan kaynaklanan düşünce­lere de raslanır. Marcus Aurelius ahlaki çabasında kendisine destek olabilecek şeyleri, kendinde stoacılığın bilgeliğini koru­yacağına inandığı şeyleri yazıyordu. Özgür bir öğretisi yoktu ama, hocala­rının daha soyut olan düşüncelerine insancü bir görünüm getirmişti. Dü­şünceler’i okurken, yalnızca fiziksel ya da mantıksal önermeleri ve ahlaki ilkeleri değil, ama son derece etkin bir yaşamda başkalarının öğrettiklerin­den kendi payına düşeni günü günü­ne uygulayan duyarlı, alçakgönüllü, doğru bir insanın sesini bulmak olasıdır. Açıkyüreklilikle oluşturulmuş Düşünceler kitabı Eskiçağ bügeliğinin özeti saydır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.