Mâ’ûn suresinin anlamını da düşünerek ibadetin sosyal hayata etkisi

Mâ’ûn suresinin anlamını da düşünerek ibadetin sosyal hayata etkisi üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

Medine’de Vâil adlı bir adamın Âs adında bir oğlu vardı. Âs, Yüce Allah’ın varlığına, birliğine inanmaz, putları tanrı kabul ederek onlara tapardı. Zengin olduğu hâlde yoksullara yardım etmez, üstelik, yetim ve öksüz olan insanları hor görür ve onlara kötülük ederdi.

Kureyş kabilesinden kimi insanlarda Âs gibi kötü ahlaklı ve acımasız idiler. Yaşlı, güçsüz, kimsesiz olan insanlara haksızlık eder, canları istediği zaman onların mallarını zorla alırlardı. Yüce Allah, Mâûn suresinin ilk üç ayetinde bu gibi kişileri kınamaktadır. Ancak Kur’an-ı Kerim’in ayetleri tüm zamanlar için geçerlidir ve bütün insanlara seslenir. Dolayısıyla hangi çağda olursa olsun insanlara haksızlık ve zulme den herkes, ayetin kapsamına girmektedir.

Surenin son dört ayetinde sözü edilen kişiler; namazı Allah (C.C.) rızası için değil, gösteriş veya çıkar sağlamak için kılan, başkalarının yapmak istedikleri iyiliklere ve güzel davranışlara da engel olmaya çalışanlardır. Böyle insanların yaptıkları ibadetleri Yüce Allah kabul etmeyecektir. Çünkü ibadet, maddi
çıkar sağlamak, gösteriş yapmak ya da başkalarının beğenisini kazanmak gibi amaçlarla yapılmaz. İbadetler, Allah emrettiği için yapılır. İbadette gözetilecek temel amaç da Yüce Allah’ın hoşnutluğudur.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Eraeytellezî yükezzibü biddîn.
2. Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.
3. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
4. Feveylün lilmusallîn.
5. Ellezînehüm an salâtihim sâhûn.
6. Ellezînehum yurâûne
7. Ve yemneûnel mâûn.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?
2. İşte o yetimi itip kakar.
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4-5. Namazlarında gaflet içinde olanların vay hâline!
6. Onlar gösteriş yaparlar.
7. Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.