Mescid-i Nebinin işlevlerini gösteren bir şema oluşturunuz.

Mescid-i Nebi’nin işlevlerini gösteren bir şema oluşturunuz.

Mescidi Nebinin işlevlerini gösteren bir şema

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve birtakım sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi. Peygamberimizin, inşaatında bizzat çalıştığı bu mescide, “Mescid-i Nebi” (Peygamber Mescidi) adı verildi.

Mescid-i Nebi’nin Müslümanların toplumsal yaşamında önemli bir yeri vardı. Müslümanlar burada topluca ibadet ediyor, aralarındaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendiriyorlardı. Bunun yanında Mescid-i Nebi’de Müslümanlar sık sık bir araya gelirler, sıkıntılarını, yaşadıkları mutlu olayları birbirleriyle paylaşırlardı. İnsanlar arasında çıkan problemler burada çözüme kavuşturulurdu.

Şehir dışından gelen konuklar ve yabancı ülke temsilcileri burada ağırlanır, onlarla görüşmeler yapılırdı. Ayrıca tüm toplumu ilgilendiren problemler yine Mescid-i Nebi’de konuşulur ve bunların çözümü için ortak kararlar alınırdı.

Mescit, aynı zamanda bir yardımlaşma kurumu olarak da görev yapıyordu. Maddi durumları iyi olan kimselerin zekât ve yardım amacıyla verdikleri para ve eşyalar, Mescid-i Nebi’de ihtiyaç sahibi kimselere dağıtılırdı.

Mescid-i Nebi, sosyal işlevinin yanı sıra Müslümanların eğitim ve öğretimi açısından da önemli bir yere sahipti. Mescid-i Nebi’nin bir tarafına Peygamberimize ait bölümler diğer tarafına ise öğrencilerin kalabileceği odalar yapılmıştı. “Suffa” adı verilen bu odalarda genellikle ilim öğrenmek isteyen kimseler kalırdı. Bunlar çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ondan birçok şey öğrenirlerdi. Ayrıca suffada yetişenler, Peygamberimiz tarafından başka topluluklara öğretmen olarak gönderilirdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.