İlk vahyin Oku emriyle başlaması İslam dininin hangi özelliğini göstermektedir?

İlk vahyin “Oku!” emriyle başlaması İslam dininin hangi özelliğini göstermektedir? İslam’ın ilk emri oku’dur. İslam ilime ve öğrenmeye çok önem vermiştir. Medine döneminde Mescit ile birlikte İslam ilimleri eğitim merkezi de kurulmuş oldu.

Mescid-i Nebi, sosyal işlevinin yanı sıra Müslümanların eğitim ve öğretimi açısından da önemli bir yere sahipti. Mescid-i Nebi’nin bir tarafına Peygamberimize ait bölümler diğer tarafına ise öğrencilerin kalabileceği odalar yapılmıştı. “Suffa” adı verilen bu odalarda genellikle ilim öğrenmek isteyen kimseler kalırdı. Bunlar çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ondan birçok şey öğrenirlerdi. Ayrıca suffada yetişenler, Peygamberimiz tarafından başka topluluklara öğretmen olarak gönderilirdi.

Peygamberimiz sadece suffada kalanların değil, diğer bütün Müslümanların eğitim ve öğretimine de büyük önem verirdi. Müslümanlar mescitte toplanır, Peygamberimizin öğütlerini dinlerlerdi. “Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” buyuran Peygamberimiz, insanların eğitim ve öğretimi için her türlü özveride bulunurdu. Onların okuma yazma öğrenmelerini teşvik ederdi. Bedir Savaşı’nda bunun en açık örneği görülmüştü.

Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz esirlerden okuma ve yazma bilenlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.