Neden Madde Döngüsü?

Neden Madde Döngüsü? Yaşamlarını doğal çevrede sürdüren insanlar, ihtiyaçlarını da doğal çevreden karşılamaktadır. Teknolojinin gelişmediği yıllarda enerji ihtiyacının önemli kısmı Güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan sağlanıyordu. Güneşin batmasından sonra aydınlanmak için kandil ve benzeri araçlar kullanılıyordu. Nüfus artışı ile birlikte ihtiyaçlar çoğaldı ve insanoğlu yeni kaynaklar aramaya başladı. Önce buhar makinesi keşfedildi ve kullanıldı. Suyun buharlaştırılmasında sadece güneş enerjisi yeterli olmayınca odun, kömür ve petrol gibi alternatif enerji kaynakları ön plana çıktı. Bu arada fosil yakıt adı verilen kömür ve petrol ürünlerinin yakılması sırasında oluşan zehirli gazların atmosfere karışarak havanın kirlenmesine neden olduğu fark edildi. Nüfus artışına bağlı olarak hızla tüketilen fosil yakıtların atmosferde oluşturduğu kirlenme giderek tehlikeli boyutlara ulaştı.

Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların hızla tüketilmesi hava, su ve toprakta kirlenmeye neden olmaktadır. Fosil yakıt tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan zararlı maddeler, sadece yakın çevreyi kirletmekle kalmamakta, atmosfere karışıp hava akımının etkisiyle uzak bölgelere taşınmaktadır. Sonuç olarak kirlenme, iklim değişikliklerine neden olmakta ve canlı yaşamını tehdit etmektedir.

Fosil yakıtların yanması sırasında oluşan gazlardan biri olan karbonmonoksit, oksijenden daha hızlı bir şekilde kandaki hemoglobine tutunarak vücuttaki oksijeni etkisiz hale getirmekte, baş ağrısı ve benzeri rahatsızlıklara yol açmaktadır. Fosil yakıtların yanması sırasında açığa çıkan kükürtdioksit havadaki su ile birleşerek asit yağmurlarına neden olmaktadır. Asit yağmurları bitki örtüsüne zarar vermekte, insanlarda ve hayvanlarda önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Fosil yakıtların yanması sırasında ortaya çıkan karbondioksit ve metan gibi sera gazları güneş ısısını tutmakta ve uzaya geri dönmesini engellemektedir. Doğal döngünün devam edebilmesi için bu engellemenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Son yıllarda tehlikenin farkına varılarak doğal dengenin korunması ve madde döngüsünün aksamadan devam edebilmesi için çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. Ancak, bu önlemler yeterli olmadığı gibi, alınan önlemlerin etkisini göstermesi için uzun yıllar gerekmektedir. Doğada madde döngüsünün devamı için mevcut bitki örtüsünü korumak ve ormanlık alanları artırmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmak yapılması gerekenlerin başında gelmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.