Çevre kirliliğine neden olan bir durum tespit ediniz.

Çevre kirliliğine neden olan bir durum tespit ediniz. Bu sorunların insanların hayatlarını nasıl etkilediğini rapor hâline getiriniz. Bu raporu ürün dosyanızda saklayınız.

kentsel hava kirliliği
Önemli bir çevre kirliliği, özellikle şehirlerimiz için hava kirliliği sorunudur. Hava kirliliğinin nedenlerine bakacak olursak tamamının insan kaynaklı olduğunu görürüz.

İnsanlar evlerini ısıtmak için, eskiden beri gelen bir uygulama fosil yakıt linyit kömürü yakarlar, özellikle kalitesiz kömürlerin yanmasından dolayı çevre çok miktarda zehirli gaz salmaktadır. Evlerin çok olduğu büyükşehirler için bu önemli bir sorun teşkil etmektedir. 90’lı yılların şehir hava kirliliklerinin en temel sebebi budur. Daha sonraki yıllar bu şehirlerimizde, doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, bu kirlilik bir oranda azaltılmış veya sabit tutulmuştur. Halen doğalgazın ulaşmadığı kentlerimizde bu problem bariz olarak görülmektedir.

Hava kirliliğinin diğer bir sebebi de, araçlarda kullanılan, fosil yakıt yanması sonucu ortaya çıkan zehirli gazlardır. Şehirlerde araçların çok kullanılması sonucu, havadaki kurşun ve yabancı maddelerin oranı insan sağlığına zarar verecek şekilde artmaktadır. Bunu önlemek için hibrit araçların kullanımı artması teşvik eilmeli, toplu ulaşım raçları özendirilmeli, bu araçlar da doğa dostu olmalıdır.

Sanayileşmiş bölgelerde havadaki yabancı madde ve zehirli gaz oranı daha yüksek olmaktadır. Bu bölgelerdeki fabrikaların bacalarına etkili koruyan filtreler takılmalı, bu demetimler de sık ve etkili olarak yapılmalıdır.

Fosil yakıtlardan, kömür ve petrol ürünlerinden elektrik üretimi yapılmamalı, rüzgar ve güneş enerjisi gibi alternatifler desteklenmeli ve tesşvik edilmelidir. Kirliliğin en önemli sebebi enerji ihtiyacıdır. Enerjimizi ne kadar temiz çevreyi kirletmeden elde edersek çevreyi o kadar iyi koruruz.

hava kirliliği sonuçları

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.