Ormanların yok edilmesi insanları ne tür tehlikelerle karşı karşıya getirir?

– Ormanlar, doğal kaynaklardır. Kendi kendilerini yenileyebilirler, hava kirliliğini azaltırlar ve oksijen üretirler. Ormanların yok olması demek canlıların oksijensiz kalması, canlıların nefes alamaması demektir.
– Ormanlar tahrip edilerek, kuruku düzen olan EKOSİSTEM yok olması demektir. Ormanların yok edilmesiyle birlikte ağaçların, ve bununla ilgili ekosistemlerin yok olması, oldukça endişe verici sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu ekosistemlerin sağladığı oksijen azalır. Sanayi atıklarının ve sera gazı emisyonlarının bu yok oluş nedeniyle yeterince soğurulamaması sonucunda, atmosfer ve doğal alanlar kirlilikten daha fazla etkilenir. Bu iki gelişmeye bağlı olarak tüm dünyada ciddi sağlık sorunları gündeme gelir.  Bu ekosistemlere bağımlı diğer canlı türleri yok olma riski altına girer; tüm bunlar ekosistemin bir bütün olarak çöküşü anlamına gelir.
–  Ormanlar, bitki örtüsünde ve toprakta büyük miktarlarda karbon depolayarak atmosferdeki karbon dengesini düzenlemekte, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına olanak sağlamaktadır. Fakat bilinçsizce yok edilen ormanlar  iklim değişikliğine ve sonucunda beraberinde getirdiği küresel ısınma, çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi sorunlara neden olmaktadır.
– Yakılan ve yok edilen her orman dünyanın yavaş yavaş yok olması ve ekosistemin değişmesi demektir. Dünyamızın ve iklim koşullarının bizlere verdiği cevaplar bunu göstermektedir. Gelecek nesillere, güzel ve sağlıklı toplumlar, tertemiz bir dünya bırakmanın yolu, kurulu olan bu düzenin bilinçli veya bilinçsizce hiçbir çıkara dayanmadan tahrip edilmemesinden geçmektedir.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.