Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarında…

Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarında ne tür değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Örnek vererek açıklayınız.

Tüklerin Gök tanrı inancıyla İslam dininin kesiştiği noktaları çoktu. Türkler Müslüman olunda eski gelenek ve görenekleri korumakla birlikte, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarında değişikliler olmuştur.

Türkler İslamiyeti kitleler halinde kabul edince Türkler arasında yerleşik hayata geçiş hızlanmıştır.

Bu yerleşe hayata geçiş ile birlikte, köylere yerleşen Türkler tarım ve hayvancılıkla, şehirlere yerleşenler ise el sanatları ve ticaretle meşgul omaya başlamışlardır.

İslam’ın Türkler açısından derinden etkilediği bir alan da, Edebiyattır. Türklerin edebiyatında köklü değişiklikler olmuş, Türk-İslam görüşünü yansıtan eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. İslam, Türklerin Mimarisini ve eğitimini de değiştirmiştir. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.