Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikri hakkında…

Fotoğrafa bakarak Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 600 yılı aşkın bir süre çok uluslu topluluklardan oluşan bir devlet olarak varlığını sürdüren Osmanlılar, yüzyıllarca huzur ve güvenin sağlandığı bir devlet kurmuşlardı. Günümüzde kişilerin birbirlerine göstermekte güçlük çektiği hoşgörüyü Osmanlılar, yüzyıllarca farklı kültürlere ve uluslara göstermişlerdi. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının ulaştığı her yerde bu hoşgörü ve birlikte yaşam ile ilgili birçok kanıt varlığını hala devam ettirmektedir. Aşağıdaki iki fotoğrafta bu özelliği görüyoruz.

kilise ve cami yan yana olması hoşgörü

Türklerle Osmanlı idaresinde yaşayan diğer milletler birbirleri ile dostluk içinde yaşarlardı. Dini bayramlarda Türkler, Hristiyan komşularına çiçekler verirlerdi. Hristiyanlar da kendi dini bayramlarında Türklere yiyecekler sunarlardı.

Osmanlı’da birlikte yaşamanın en güzel kanıtlarından biri yanda tanıtıcı resmi yer alan 1895 yılında II. Abdülhamit Döneminde açılan Darülaceze’dir. Darülaceze kimsesiz çocuklar, evsiz, hasta, engelli ve yaşlıların barınması için kurulmuştur. Günümüzde de faaliyetini sürdüren bu kurum dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla insanlara hizmet etmeye devam etmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.