Hak ve özgürlük kavramlarından neler anlıyorsunuz?

Hak ve özgürlük kavramlarından neler anlıyorsunuz? Açıklayınız. Hak ve özgürlük birbirlerini tamamlayan, birbirlerinden ayrılmayan iki kavramdır. İnsan haklarının neler olduğu uluslararası belgelerde, özellikle Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilmiştir. Bu belgelerde insan hakları tüm insanlık için ortak değerler, erişilmesi gereken ortak idealler olarak ifade edilmiştir.

Demokrasiyle yönetilen ülkelerde tüm insanlar yasalar önünde eşittir. Bu nedenle insan hakları kavramı demokratik ülkelerde gelişmiş ve devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Zamanla bu haklar demokrasi yolunda ilerleyen tüm ülkelerin anayasalarında yer almaya başlamıştır.

İnsanların özgür olarak doğup yaşamaları gerektiğini, dini inanç, vicdan ve kanaatleri konusunda hiçbir baskıya uğramadan özgürce hareket edebileceklerini, zorlanamayacaklarını, baskı altına alınamayacaklarını ve insanların düşünme özgürlüğüne sahip olmasının da temel insan hakları arasında yer aldığını öğrendim. İnsanların düşüncelerinden dolayı suçlanmamaları, düşüncelerini açıklayabilmeleri ve savunabilmeleri gerekir. Çünkü insanlar akıllarını kullanarak, düşünerek, bilimde, kültürde ve sanatta yol alabilir.

 

Temel hak ve özgürlükler bir bütündür. Özgür olmamız için bu hakların tamamına sahip olmamız gerekir. Ancak özgürlüklerin de sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Özellikle de özgürlükler, bir başkasının özgürlüğünü kullanmasına engel olmamalıdır. Temel hak ve özgürlüklerimizin sınırları Anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. Demokratik bir ülkede, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ancak kamu düzenini sağlamak ve halkın sağlığını korumak amacıyla mümkündür ve yine bu sınırlandırmaların hangi durumlarda yapılacağını yasalar belirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.