Fransız İhtilalinin insan haklarının gelişimine ne gibi katkıları olmuştur?

Fransız İhtilalinin insan haklarının gelişimine ne gibi katkıları olmuştur? Araştırınız. Fransız ihtilali ile birlikte düşünsel yapıda olan eşitlik, hak ve özgürlükler uygulamaya konulmuş, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlanarak, Krallık devrilerek, yönetim biçimi olarak cumhuriyet ilan edilmiştir.

Bu ihtilalden sonra hiç bir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Dünya üzerindeki bütün devletler bu akımdan etkilenmiş, yetersiz de olsa seçim, demokrasi, eşitlik hak ve hürriyetler gibi kavramlar ve uygulamalar bütün dünyaya yayılmıştır. Bu ihtilal sonucu bütün dünyada milliyetçilik akımları başlamıştır.

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789)

İnsanlar, haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar.
Hak ve özgürlüklerin sınırı yasalardır. Özgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.
Hiç kimse inançlarından ötürü rahatsız edilemez.
Düşünce ve ifade özgürlüğü garanti altındadır.
Hiç kimse yasalarla belirlenen hususlar dışında suçlanamaz, cezalandırılamaz.
Tüm yurttaşlar, kendileri veya temsilcileri aracılığıyla yasaların yapılmasına katkı verme hakkına sahiptir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.