Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları

Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynaklarını araştıralım ve her bir enerji kaynağının yüzdelerini hesaplayalım. Termik kaynaklar Termik kaynaklar, gerekli koşullar sağlandığında ısı enerjisi meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlardır. Günümüzde kullanılan termik yakıtların başlıcaları; kömür, petrol, doğal gaz, biyogaz, asfaltit, bitümlü şistler ve büyük şehirlerin çöp atıklarıdır. Kömür: […]

Aracın çalışmaması ile adamın elindeki bidon arasında nasıl bir bağlantı olabilir?

Resimdeki araç sizce neden çalışmıyor olabilir? Aracın çalışmaması ile adamın elindeki bidon arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Evinizde doğal gaz kesilir ya da kömür biterse ne yaparsınız? Hayatımızda çok önemli bir yeri olan enerji kaynaklarımız bir gün tükenebilir mi, yoksa bu kaynaklar sınırsız mıdır? Resimdeki araç sizce neden çalışmıyor olabilir? Resimdeki araç yakıtı bittiği için çalışmamaktadır. […]

Yazın mutfağımızdaki buzdolabının içi çok soğukken ve buzluğu…

Yazın mutfağımızdaki buzdolabının içi çok soğukken ve buzluğu buzlarla doluyken, neden mutfağımız sıcak olarak kalmaktadır? Açıklayalım. Buzdolabına yaz aylarında ne kadar ihtiyacımız olduğunu hepiniz bilirsiniz. Peki nasıl oluyorsa, mutfak çok sıcakken buzdolabının buzluğunun içi buzlarla dolu iken mutfak soğumuyor yada buzlar erimiyor. Mutfağın sıcak olarak kalması buzdolabındaki yalıtıma borçluyuz. Buzdolabı dışarı ile ısı alışverişi yapamayacak […]

Isı yalıtımı ile ilgili birer slogan geliştirelim.

Isı yalıtımı ile ilgili birer slogan geliştirelim. Geliştirdiğimiz sloganlardan en çok beğenilenleri okulumuzdaki tüm öğrencilerin görebileceği bir yerde sergileyelim. Ayrıca bu sloganlardan oluşturduğumuz bir broşürü mahallemizdeki komşularımıza da dağıtalım. Bir ülkede kişi başına tüketilen enerji miktarı o ülkenin gelişmişliğinin bir ölçüsüdür. Çünkü buzdolabından televizyona ve bilgisayara kadar pek çok aracın çalışmasında, aydınlanmada, ulaşımda ve ısınmada […]

Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi

Kıtaların kayması, orojenik hareketler, epirojenik hareketler, depremler ve volkanizma, bunların etkisi ile uzun yıllar içinde deniz olan yerler kara hâline gelirken kara olan yerler de deniz sularının altında kalmıştır. Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi Ülkemizin bulunduğu kara parçası da levhaların bu hareketeleri sonucu oluşmuştur. Haritalar incelendiğinde Türkiye arazisi ve çevresinin oluşum aşamaları görülebilir. Mezozoik sonunda ülkemizin bulunduğu yerde Tetis Denizi […]

Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı nasıldır?

Yaşadığınız alanda hangi yer şekilleri bulunmaktadır? Yakın çevrenizdeki yer şekilleri sizce nasıl oluşmuş olabilir? Türkiye’de yer şekillerinin çeşitliğinin fazla olmasının nedenleri ile ilgili neler söylenebilir? Bu sorulara cevap arayacağız. Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı Türkiye’nin oluşumunda farklı jeolojik zamanların etkileri görülmektedir. iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile farklı özelliklere sahip yer şekilleri oluşmuştur. Türkiye’deki yer şekillerinin […]

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri

Yaşadığınız yerin diğer yerlerden ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu özellikler yaşadığınız yere nasıl bir değer katmıştır. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırt edici hangi özellikleri bulunmaktadır? Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri Yeryüzünde herhangi bir yerin, unsurun ya da meydana gelen bir olayın nerede olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu da konum analizi ile gerçekleştirilir. Mutlak ve göreceli konum olmak üzere iki […]

Çevremizdeki atık malzemelerden veya doğal ürünlerden faydalanarak ısı yalıtımında

Çevremizdeki atık malzemelerden veya doğal ürünlerden faydalanarak ısı yalıtımında kullanılabilecek bir ürün geliştirelim. Geliştirdiğiniz bu ürün veya ürünleri okulda sergileyelim. Odun lifi levhalar (veya odun elyafı – MDF, HDF), OSB (oriented strand board-yönlendirilmiş yonga levha), mantar, koyun yünü, saz, saman, keten ve kenevir elyafları, seluloz, pamuk yünü… Her biri, endüstriyel yalıtım malzemelerine alternatif, yüksek yalıtım […]

Isı yalıtımı konusunda alınabilecek önlemleri sınıfça tartışalım.

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini” inceleyelim. Isı yalıtımı konusunda alınabilecek önlemleri sınıfça tartışalım. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı MADDE 7 – (1) Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma, doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulur, güneş, nem […]

Isı iletimi hangi durumlarda gerekir?

Resimde bir evin dış cephesinin ısı yalıtım malzemesiyle kaplandığı görülmektedir. Sizce bu kaplama işine neden ihtiyaç duyulmuştur? Başka hangi amaçlarla ısı yalıtımına ihtiyaç duyarız? Sizce ısı yalıtımı için ne tür malzemeler kullanılmaktadır? Evlerimizde daha az enerji kullanmak için ısı yalıtımından başka hangi önlemleri alabiliriz? Bazen ısının iyi iletilmesine de ihtiyaç olur mu? Sizce ısı iletimi […]

Sayfa 38 of 550« İlk...102030...3637383940...506070...Son »