Alevilik-Bektaşilikte yer alan Hızır orucu ile ehli beyt sevgisi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Alevilik-Bektaşilikte yer alan Hızır orucu ile ehli beyt sevgisi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Alevilik-Bektaşilik düşüncesinde çok önem verilen geleneklerden biri ise Hızır orucudur. Hızır orucu, genellikle şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur. Bu orucun aslı şu olaya dayanır: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin bir gün hastalanır. Hz. Fatıma üzgün bir durumda babasına gider […]

Duanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri neler olabilir?

Duanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri neler olabilir? Duanın insan psikolojisi ve huzuru üzerinde çok olumlu etkileri vardır. – Dua Yaratan ile yapılan bir iletişimdir. İstekleri yaratıcıdan istemek ve ona güvenmek insana rahatlık ve sükunet verir. Tarihsel süreç içerisinde ve günümüzde en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar olan geniş yelpazede, Yaratıcısı ile iletişim kurma sürecinde gerek […]

Yol kardeşliği ile anlatılmak istenen sizce ne olabilir?

Yol kardeşliği ile anlatılmak istenen sizce ne olabilir? Alevilik-Bektaşilik geleneğinin önemli kurumlarından biri de musahipliktir. Bir dayanışma kurumu olan musahiplik bir defa yapılır ve ömür boyu sürer. Alevi-Bektaşi inancını kabullenip bu inancın gereklerini yerine getirmeye söz vermiş olan karı koca, bir aileyi kendilerine musahip adayı seçer. Birbiriyle musahip olmak isteyen aileler, yakınlarının görüşlerini de alırlar. Musahipliğe karar verdiklerinde […]

Alevilik-Bektaşilikte kul hakkı konusunda hassas olunması

Alevilik-Bektaşilikte kul hakkı konusunda hassas olunmasını toplumsal dayanışma açısından değerlendiriniz. Alevilik-Bektaşilikte razılık ve kul hakkı kavramının önemli bir yeri vardır. Bu nedenle üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin ceme girmesi uygun bulunmaz. Alevi-Bektaşi toplumlarında, kul hakkı konusunda bu kadar ciddi yaptırımların olması, bu toplumlarda insanlar arasında dayanışma, saygı hoşgörü ve yardımlaşma çok yaygınlaşmıştır.

Helallik almak ne demektir?

Helallik almak ne demektir? İnsanların kalbini kırmamak, iftira etmemek, yalan söylememek, ibadeti terk etmemek, kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmamak Alevilik – Bektaşilik’te önem verilen ilkelerdendir. Bu ilkelere aykırı bir davranışta bulunan kişi, kul hakkına saygısızlık etmiş olur. Bu kişinin, düzenlenen cem töreninde kusurlarını itiraf etmesi, haksızlık ettiği insanlardan helallik dilemesi gerekir. Buna, rızalık almak denir. […]

İyi ve güzel ahlaklı insanlarla birlikte olmak, onlarla sohbet etmek kişiye neler kazandırır?

İyi ve güzel ahlaklı insanlarla birlikte olmak, onlarla sohbet etmek kişiye neler kazandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. İyi insanlarla arkadaşlık etmek, kişinin doğru yol üzerinde ahlaklı olmasını sağlar. Güzel bir atasözümüz vardır. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyliyeyim denir. İyi kişilerle birlikte olan onlarla sohbet eden, iyi kişilerin iyi özelliklerini almaktadır.

Hoca Ahmet Yesevi Abdülkadir Geylani Bahaeddin Nakşibend Mevlana ve Hacı Bektaş Veli

Hoca Ahmet Yesevi, Abdülkadir Geylani, Bahaeddin Nakşibend, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli. Yukarıda isimleri verilen İslam büyükleri hakkında neler biliyorsunuz? Hoca Ahmet Yesevi, Büyük bir İslam tasavvufçusu olan Ahmet Yesevî, Güney Kazakistan’daki Çimkent şehrinin doğusunda bulunan Sayram kasabasında doğmuştur. Öğrenimine Yesi şehrinde başlayan Ahmet Yesevî, Arslan Baba isimli şeyhten dersler almış ve onun yanında yetişmiştir. Arslan Baba’nın […]

Cafer-i Sadık Ebu Hanife ve İmam Şafii gibi İslam alimleri hakkında

Cafer-i Sadık, Ebu Hanife ve İmam Şafii gibi İslam alimleri hakkında neler biliyorsunuz? Cafer-i Sadık: Ebu Bekir’den gelen “Sâdık/Sıddık” lâkâbıyla meşhûr olup tam adı Ebû Abdullah Câ’fer bin Muhammed el-Bakır bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn’dir. Babası, Mustâ‘lîyye/Nizâr’îyye mezheplerinde Dördüncü, Karmat’îyye/İsnâ‘aşer’îyye mezheplerinde ise Beşinci imâm olarak kabul edilen Muhammed el-Bakır; annesi ise Ebu Bekrü’s-Sıddık’ın torunu Kasım bin Muhammed’in […]

Sayfa 70 of 552« İlk...102030...6869707172...8090100...Son »