Kesin olarak bilinmeyen bir konuda olumsuz yorum yapmanın sakıncaları neler olabilir?

Kesin olarak bilinmeyen bir konuda olumsuz yorum yapmanın sakıncaları neler olabilir? Kıskançlık, sevgisizlik, kin duyma ve düşmanlık gibi kötü duygulara sahip olan insanlar başkalarının ilişkilerini araştırmaya, kusurlarını öğrenmeye yönelir. Bu durum insanı olumsuz davranışlara yöneltebilir. Kötü zanda bulunan kimse diğer insanların gözünde saygınlığını kaybeder. İslam dini, insanların daima iyi düşünceler içinde olmasını öğütler. Peygamberimiz bu konuda, […]

Büyüklenmek insan ilişkilerini nasıl etkiler?

Büyüklenmek insan ilişkilerini nasıl etkiler? Büyüklenmede başkalarını küçümseme ve hor görme vardır. Bu nedenle büyüklenme, insanlar arasında sevgi ve saygı bağlarının kurulmasına engel olur. Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlardan biri de kibirdir. Büyüklenen kimseler, en güzel şeyleri daima kendilerine layık görürler. Hata yaptıklarını kabul etmezler. Servetleri, şöhretleri, bilgileri ve fiziki güzellikleriyle övünürler. Ama onlar bir gün […]

Alay etmenin bireyler arasında ne gibi olumsuzluklara neden olacağını…

Alay etmenin bireyler arasında ne gibi olumsuzluklara neden olacağını açıklayan kısa bir metin yazınız. Yüce Allah; insanları hor görmekten, onlara karşı üstünlük taslamaktan ve alaycı davranmaktan kaçınmamızı istemiştir. Bu hususta Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: “İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!” Allah başka bir ayette ise “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer […]

Alay etmek kavramı hakkında neler biliyorsunuz?

“Alay etmek” kavramı hakkında neler biliyorsunuz? Alay etmek; bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır. İslam dininin sakınılmasını istediği davranışlardan biri de insanlarla alay etmektir. İnsanlar, fiziksel yapıları ve yetenekleri yönünden birbirinden farklı yaratılmışlardır. Her insanın başkasına göre kusurlu ve eksik yönleri olabilir. Hepimizi yaratan Allah’tır. Bu nedenle […]

Haset etmenin zararlarını aşağıdaki noktalı yerlere listeleyiniz.

HASETİN ZARARLARI Verilen örnekten hareketle haset etmenin zararlarını aşağıdaki noktalı yerlere listeleyiniz. • Haset etmek kişiyi mutsuz eder. • Toplumda güvensizlik ve düşmanlık doğurur. • Hasetlik, insanların ruh sağlığını bozabilir. • Sağlıklı iletişim kurmayı engeller. • Paylaşma, yardımlaşma ve güven duygularını zedeler. • Eş, kardeş ve arkadaşlar arasında huzursuzluk oluşturur. • Ailelerin dağılmasına neden olabilir. • […]

Kıskançlık neden zararlı bir duygudur?

Kıskançlık neden zararlı bir duygudur? Kıskançlıkla insan hem kendini hem de arkadaş ve yakınlarını huzursuz etmiş olur. Haset etmek, Güneş’in kar ve buzu erittiği gibi sevapları yok etmektedir. Kıskançlık, insanların ruh sağlığını bozabilir. Sağlıklı iletişim kurmayı engeller. Paylaşma, yardımlaşma ve güven duygularını zedeler. Eş, kardeş ve arkadaşlar arasında huzursuzluk oluşturur. Ailelerin dağılmasına neden olabilir. Bu duygu başkalarına […]

Hırsızlığın zararlarını tartışınız. Kavram Haritası

Hırsızlığın zararlarını tartışınız. Örnekte verilenlerin dışında belirlediğiniz zararları aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere yazınız. İnsanlar arasındaki dostluğu bozar. İnsanı küçük düşürür. Toplumsal düzeni bozar. Hırsızlık yapan kişiye mutluluk yerine daima huzursuzluk verir. Toplumdaki güveni yok eder. Toplumsal huzuru ve barışı yok eder. Hırsızlık, kavga ve geçimsizliğe neden olur.

Gıybet ve iftiranın zararlarını tartışınız.

Gıybet ve iftiranın zararlarını tartışınız. Verilen örneğin dışında belirlediğiniz zararları aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere yazınız. GIYBET VE İFTİRA Arkadaşlık bağlarının kopmasına yol açar. Kardeşlik, arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini zedeler. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve huzurun yok olmasına neden olur. İftira, insanların onur ve kişiliklerini zedeler. İftiraya uğrayan insanlar huzursuz olur. Çevresindeki insanların yüzüne bakamayacak duruma gelebilir ve toplumda saygınlığını […]

Aşağıda anlatılan olayın çağrıştırdığı düşünceyi bir slogan halinde belirtiniz.

SLOGAN ÜRETİYORUZ Aşağıda anlatılan olayın çağrıştırdığı düşünceyi bir slogan hâlinde belirtiniz. ÇİFTÇİ İLE FALCI Falcının biri bir köye varıp halkı çevresine toplamış ve para karşılığında onlara geleceği söylediğini bildirmiş. Bir sürü adam toplanmış yanına… Bir çiftçi de falcının köylerine geldiğini görünce merak edip falına baktırmak istemiş. Falcı bir sürü güzel şey anlatmış adama. Sonunda çiftçi şapkasını […]

Yalan söylemenin zararlarının neler olabileceğini tartışınız.

Yalan söylemenin zararlarının neler olabileceğini tartışınız. Örneklerde verilenlerin dışında belirlediğiniz zararları aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere yazınız. İnsanlar arasındaki güveni sarsar. Sevgi ve saygıyı yok eder. Toplumdaki düzeni bozar. Yalan söyleyen kimsenin toplumda itibarı zedelenir.  Yalan, haklı kişiyi haksız duruma düşürür, haksız kişiyi de haklı gösterirler.  Yalan, Barış, güven ve huzur ortamını yok eder.

Sayfa 48 of 552« İlk...102030...4647484950...607080...Son »