Cafer-i Sadık Ebu Hanife ve İmam Şafii gibi İslam alimleri hakkında

Cafer-i Sadık, Ebu Hanife ve İmam Şafii gibi İslam alimleri hakkında neler biliyorsunuz?

Cafer-i Sadık: Ebu Bekir’den gelen “Sâdık/Sıddık” lâkâbıyla meşhûr olup tam adı Ebû Abdullah Câ’fer bin Muhammed el-Bakır bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn’dir.

Babası, Mustâ‘lîyye/Nizâr’îyye mezheplerinde Dördüncü, Karmat’îyye/İsnâ‘aşer’îyye mezheplerinde ise Beşinci imâm olarak kabul edilen Muhammed el-Bakır; annesi ise Ebu Bekrü’s-Sıddık’ın torunu Kasım bin Muhammed’in kızı Ümmü Ferveh es-Sıddıka’dır. Babası Muhammed Bâkır tarafından Câ’fer-i Sâdık’ın diğer dedesi olan Ali Zeyne’l-Âbidîn ise Ali’nin torunudur. Bu nedenle, “İmâm Câ’fer es-Sâdık”; tarihte “hem Ebu Bekir’in torununun torunu, hem de Ali’nin torununun torunu” olan yegâne şahsiyettir.

Ebu Hanife, Tam adı:; İslam dininin dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdı sayılan İslam fıkıh ve hadis bilgini. Vikipedi Doğum: MS 05 Eylül 699, Kufe, Irak Ölüm: MS 14 Haziran 767, Bağdat, Irak

İmam Şafii, Abu Abdullah Muhammad ibn Idrīs al-Shafi’i, 767, Gazze – 820), İslam hukuku bilgini. Şafii mezhebinin kurucusudur.

Asıl adı Muhammed bin İdris bin Abbas’tır. Dedesinin dedesi Şâfiî, Kureyş kabilesinden ve sahabe’den olduğu için, Şâfiî adı ile meşhur olmuştur. Hicri 150 (MS.767) senesinde Gazze’de doğup, hicri 204 (MS.820)’de Kahire’de 54 yaşında vefat etti. Kabri, Kurafe kabristanlığında büyük bir türbe içindedir. Doğumundan kısa bir süre sonra babası vefat etmiştir. Annesi onu iki yaşında, asıl memleketleri olan Mekke’ye götürmüş ve orada büyütmüştür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.