Patlayıcı maddelerin üretildiği binalarda ve taşınmasında elektriklenmeye karşı ne gibi önlemler alındığını araştırınız

Patlayıcı maddelerin üretildiği binalarda ve bu maddelerin taşınmasında elektriklenmeden kaynaklanacak tehlikelere karşı bazı önlemler alınır. Bu tehlikelerin nedenini ve bu tehlikelere karşı ne gibi önlemler alındığını araştırınız.

Patlayıcı maddelerin taşındığı tankerlerde, arkasında yere kadar değen bir zincir asılmaktadır. Bunun sebebi herhangi bir elektrik yükünü, araba üzerinde depolanmadan toprağa akması ve kıvılcım ve benzeri tehlikelerden korunmak.

Patlayıcı maddeleri taşıyan araçların egzozlarında kıvılcım çıkarmayan veya bu düzeneğe sahip olan arabalardan seçilmelidir.

Patlayıcı maddelerin üretildiği binalarda;

Zeminler elektriklenme ile oluşabilecek elektrik yüklerini topraklama özelliğini kullanabilecek şekilde yapılmalıdır.

Bu tür binaların bölüm ve girişlerinde çalışanların vücutlarındaki elektriği toprağa aktarabilecek levha ve benzeri düzenekler konmalıdır.

Bu binalarda çalışanların metal tabanlı ayakkabı (kıvılcıma sebebiyet verebilir), yün ve orlon (elektriklenmeye sebep olabilir) giymelerine müsade edilmemelidir.

Patlayıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı binalar tek katlı, duvarları ve tavanları yanmaz maddeden yapılmalıdır.

Bu binaların zeminleri kıvılcım çıkarmaz maddelerden inşa edilmelidir.

Bu binalarda kullanılan elektrik motorları ya kapalı ya da bina dışına konumlandırılmış şekilde olmalıdır.

Bu binalarda kıvılcım çıkaran veya çok ısınan ısıtma sistemleri kullanılmamalıdır.

Binalarda elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etonş yapılmış olacak ve bu teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacak veya cihaz içinde devamlı olarak ortam basıncından biraz yüksek bir temiz hava basıncı sağlanacak, yahut normalin biraz üstünde bir basınçla asal gazla doldurulmuş olacak veya uygun ve yeterli şekilde havalandırılacaktır.

Elektirik motorları, alev geçirmez tam kapalı tipten olacaktır.

Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerde, zırhlı kablolar kullanılacaktır.

Alev geçirmez cihaz veya teçhizatın madeni gövdesi ile kabloların madeni kılıfları ve boruları arasındaki elektrik bağlantısı lehim kaynağı veya uygun manşonlar kullanılarak sağlanacaktır.

Kablo uçları,neme karşı bu tip iletkenlere özgü alev geçirmez özel kapaklarla tecrit edilecek ve boruları veya kabloların madeni kılıfları iletken olarak kullanılmayacaktır.

Binaların maden kısımlarından geçen borular ile kabloların madeni kılıfları tecrit malzemesi ile kaplanacak veya bunlar binanın madeni kısımlarına karşı uygun şekilde korunacaktır.

Tam yalıtılmış elektrik cihazları, gerilim altında oldukları sürece devamlı bir şekilde temiz hava ve asal gaz basıncı altında bulundurulacaktır.

Bu cihazların basıncın düşmesi halinde tesisatı devre dışı bırakacak uygun koruyucu tertibatı olacak ve tesisatın basınç altında olup olmadığının her zaman kontrol edilebilmesi için de uygun bir göstergesi bulunacaktır. Güvenlikli oldukları yetkili makamlar tarafından onaylanmış aletler ve tesisatın üzerinde, güvenlik durumlarını bozacak hiç bir değişiklik yapılmayacaktır.

Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden son bulacak ve bu uçlarda, gerilim yükselmelerine karşı uygun koruyucu cihazlar bulundurulacaktır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.