Roma imparatoru Hadrianus Kimdir?

Hadrimus Büstü

Hadrimus Büstü

Hadrianusun villası

Tivoli yakınlarında Tibur’da Hadrianus’un yaptırdığı villa

Roma imparatoru (İtalica, Betica, 76- Baiae, 138).
İmparator Trajanus tarafından yetiştirilen Publius Aelius Hadrianus, 117 yılında Suriye valisiyken Trajanus’ un yerine geçti. Trajarius’unkiler gibi görkemli fetih projeleri hazırlamayan Hadrianus, Parthlara karşı korunması çok güç olan Mezopotamya’dan ayrıldı. Sınırlarda son derece etkili bir korunma sistemi oluşturdu: Fırat, Tuna ve Ren ırmakları üstünde kurulmuş olan kalelerin sayılarını artırdı. Parthlarla barış anlaşması imzaladı, ama aynı zamanda, lejyon askerlerini, yoğun bir biçimde talim ettirerek , her an savaşa hazır tuttu. Büyük Britanya’da İskoçya sınırında, bir denizden öbürüne kesintisiz olarak uzanan Vallum Hadrianı’yi (Had rian’s Wall) yaptırdı. Bu arada asker toplama işlerini de kolaylaştırdı; bundan böyle lejyon askerlerini toplama işleri garnizon bölgelerinden yürütülecekti. Böylece Hadrianus, gelişme ve ilerlemesi limes’lerin güçlendirilmesi sayesinde koruma altına alınan illerin yönetimini sürekli olarak yer değiştirip yolculuk yaparak denetledi; bu arada merkezi yönetimin iyi işlemesini sağlamak için de çeşitli reformlar yaptı. Bundan böyle imparatora yakın olan kişiler yönetime doğrudan doğruya katılmaya başladılar. Tarım mülkiyeti alanında da çeşitli yasalar çıkarttı.Öte yandan, imparatorluk toprakları içinde romalılaştırma hareketinden çok Roma hukukunun yaygınlaştırılıp benimsenmesini destekledi. Hadrianus mimarlığa önem veren bir imparatordu. İllerde barış yararına, güzelleştirme çalışmalarına girişti. Roma’da kendine, günümüzde Sant Angelo adıyla bilinen anıtsal bir mozole yaptırdı. Tibur’daki konutu (Villa Haclrianal çeşitli illere özgü mimari özellik ve güzelliklerin bir araya toplandığı bir bütündür. Romalıdan çok bir Yunanlı gibi davranan Hadrianus, estetik beğenisi, yönetim alanındaki nitelikleri ve düşünce biçimiyle Roma İmparatorluğunda sağlanan kültür birliğinin bir simgesi haline gelmiştir. Hükümdarlığı döneminde, kanlı biçimde bastırılan Yahudi başkaldırısı sayılmazsa, Roma İmparatorluğu hem içte hem de dışta tam anlamıyla barışa kavuşmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.